EN

PřF:C3900 Mechanismy buněčného stárnutí - Informace o předmětu

C3900 Molekulární mechanismy buněčného stárnutí

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/0/0. 1 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.
Vyučující
Mgr. Petra Procházková Schrumpfová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Šárka Schořová (náhr. zkoušející)
Garance
prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.
Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Studenti by měli před absolvováním kurzu ovládat širší základy molekulární nebo buněčné biologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 40 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student rozumět základním procesům provázejícím stárnutí v různých organismech s přihlédnutím k jejich buněčné a molekulární podstatě. Budou akcentovány zejména změny v DNA opravných procesech, dysfunkce mitochondrií během stárnutí, zástava buněčného cyklu - buněčná senescence, zkracování telomer během života, epigenetické změny, ztráta proteostáze, změna mikrobiomu či vliv dietní restrikce na délku dožití jednotlivých organismů. Na konci budou diskutovány možnosti dnešní medicíny vedoucí k prodloužení lidského života.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen vysvětlit základní procesy provázející zejména stárnutí lidských buněk, ale také pochopit molekulární mechanismy stárnutí v dalších modelových organismech. Začátek každé kapitolu bude věnován krátkému přehledu probírané tématiky (např. DNA opravné mechanismy, dysfunkce mitochondrií či telomer, vysvětlení epigenetických pojmů). Další části přednášek budou věnovány jejich bližšímu popisu ve vztahu k buněčnému stárnutí. Student bude schopen na konci kurzu pochopit propojení jednotlivých kapitol s ohledem na buněčné stárnutí.
Osnova
 • stárnutí lidské populace
 • stárnutí různých organismů
 • stárnutí a rakovina
 • rozličné teorie strárnutí
 • stochastický charakter procesu stárnutí
 • teorie programovaného stárnutí
 • poškození DNA jako základ stárnutí
 • syndromy předčasného stárnutí
 • oxidace proteinů během stárnutí
 • změna jaderné architektury při stárnutí
 • opotřebení telomer
 • mitochondriální dysfunkce
 • buněčná senescence
 • epigenetické změny
 • ztráta proteostáze
 • kalorická restrikce
 • vyčerpání kmenových buněk
 • změněná mezibuněčná komunikace
 • vliv mikrobiomu na stárnutí
 • anti-aging medicína
Literatura
Výukové metody
teoretická příprava, diskuze se studenty, prezetace odborníků v oblasti výzkumu procesu stárnutí
Metody hodnocení
pro absolvování kolokvia je nutný písemný test o 5-ti otázkách, pro absolvování zkoušky je nutný písemný test, test se skládá z 20-ti otázek, k absolvování testu je potřeba alespoň 50% správných odpovědí
Informace učitele
Bloková přednáška předmětu Molekulární mechanismy buněčného stárnutí se bude konat v týdnu po Velikonocích: Út 23.4.2019 13.00-17.00 St 24.4.2019 a Čt 25.4.2019 8.30-12.30 v budově A3 místnost 1.17. Obtížnost testu, který se bude konat ve zkouškovém období, bude přizpůsobena omezením daným časovými možnostmi přednášek. 12987@mail.muni.cz C3900 Molekulární mechanismy buněčného stárnutí C3900 Molecular mechanisms of cell aging Petra Procházková Schrumpfová
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět může být vyučován v češtině i angličtině.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/C3900