C4200 Biochemie II - seminář

Přírodovědecká fakulta
jaro 2008
Rozsah
0/1/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
C4200/01: Út 13:00–13:50 A5-114, P. Bouchal
C4200/02: Út 11:00–11:50 A5-114, P. Bouchal
C4200/03: Út 12:00–12:50 A5-114, P. Bouchal
C4200/04: Čt 9:00–9:50 A5-114, T. Kašparovský
C4200/05: Čt 10:00–10:50 A5-114, T. Kašparovský
Předpoklady
C3181 Biochemie I && NOW ( C4182 Biochemie II )
Absolvování předmětu Biochemie I (C3181), zápis do přednášky Biochemie II (C4182)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na porozumění a procvičování nejdůležitějších témat kurzu Biochemie II: Replikace, transkripce a translace nukleových kyselin. Pochopení průběhu a vzájemných souvislostí metabolismu a biosyntézy sacharidů, lipidů, aminokyselin a bílkovin. Struktura a funkce respiračního řetězce, průběh fotosyntézy. Termodynamika redoxních reakcí.
Osnova
  • 1. Biochemie nukleových kyselin 2. Glykolýza a glukoneogeneze 3. Test I. 4. Krebsův cyklus 5. Metabolismus a biosyntéza lipidů 6. Test II. 7. Metabolismus aminokyslin a proteinů, močovinový cyklus 8. Redoxní reakce 9. Test III. 10. Respirační řetězec 11. Fotosyntéza 12. Test IV.
Literatura
  • MIKEŠ, Vladimír. Úlohy z biochemie. 1. vyd. Brno, 1993. 26 s. ISBN 8021006374. info
Metody hodnocení
Účast v semináři je povinná, tolerována je nejvýše jedna absence. Delší nepřítomnost je možná jen v případě nemoci potvrzené lékařem (tyto případy se řeší individuálně). Zápočet v řádném termínu se uděluje na základě úspěšnosti v průběžných testech. Zápočet v 1., případně 2. opravném termínu lze získat na základě úspěšnosti v testu z učiva celého předmětu.
Navazující předměty
Informace učitele
Část skript Úlohy z biochemie (Mikeš 1993), která je potřebná pro výuku tento předmětu, je k dispozici zde na IS v části Studijní materiály (soubor Skripta seminar 2.rtf). Tento soubor je nutné si celý vytisknout a nosit do výuky, neboť obsahuje úvod k probírané látce, zadání úloh a další nezbytná data. Vyučující jednotlivých seminárních skupin mohou dále vystavovat své doplňkové výukové materiály - v takovém případě budete informováni. POZOR! VÝUKA SE KONÁ V UNIVERZITNÍM KAMPUSU BOHUNICE!
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.