C4200 Biochemie II - seminář

Přírodovědecká fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/1/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Ryneš, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
C4200/01: Čt 12:00–12:50 A5-114, P. Bouchal
C4200/02: Čt 13:00–13:50 A5-114, P. Bouchal
C4200/03: Út 9:00–9:50 A11/306, T. Kašparovský
Předpoklady
C3181 Biochemie I && NOW ( C4182 Biochemie II )
Absolvování předmětu Biochemie I (C3181), zápis do přednášky Biochemie II (C4182)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci předmětu by student měl rozumět nejdůležitějším tématům kurzu Biochemie II: Replikace, transkripce a translace nukleových kyselin. Pochopení průběhu a vzájemných souvislostí metabolismu a biosyntézy sacharidů, lipidů, aminokyselin a bílkovin. Struktura a funkce respiračního řetězce, průběh fotosyntézy. Termodynamika redoxních reakcí.
Osnova
  • Osnova semináře je v časovém souladu s osnovou přednášky Biochemie II: 1. Nukleové kyseliny: Nukleové báze, nukleotidy, primární struktura NK. 2. Replikace, transkripce, translace a proteosyntéza. Úvod do molekulární biologie 3. PCR, výpočtové úlohy 4. Test I 5. Redoxní reakce 6. Metabolismus a biosyntéza sacharidů a lipidů: Opakování a výpočtové úlohy I 7. Metabolismus a biosyntéza sacharidů a lipidů: Opakování a výpočtové úlohy II 8. Test II 9. Metabolismus bílkovin a aminokyselin 10. Močovinový cyklus a metabolismus dusíku 11. Biosyntéza aminokyselin 12. Test III.
Literatura
  • MIKEŠ, Vladimír. Úlohy z biochemie. 1. vyd. Brno, 1993. 26 s. ISBN 8021006374. info
Výukové metody
Seminář: Diskuse učitele se studenty nad probíranou problematikou, procvičování, výpočty.
Metody hodnocení
Tolerována je jedna absence, delší nepřítomnost z důvodu nemoci je třeba omluvit prostřednictvím studijního oddělení. Zápočet v řádném termínu se uděluje na základě úspěšnosti v průběžných testech (>50 %bodů). Opravné termíny zápočtu jsou založeny na testu z učiva celého předmětu.
Navazující předměty
Informace učitele
Část elektronických skript Úlohy z biochemie, která je potřebná pro výuku tento předmětu, je k dispozici na IS v části Studijní materiály. Tento soubor je vhodné si vytisknout a nosit do výuky, neboť obsahuje úvod k probírané látce, zadání úloh a další nezbytná data. Vyučující jednotlivých seminárních skupin mohou vystavovat své další výukové materiály.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.