C4200 Biochemistry II - seminar

Faculty of Science
Spring 2006
Extent and Intensity
0/1/0. 1 credit(s) (fasci plus compl plus > 4). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
RNDr. Pavla Boublíková, CSc. (seminar tutor)
prof. RNDr. Vladimír Mikeš, CSc. (lecturer)
doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. RNDr. Vladimír Mikeš, CSc.
Department of Biochemistry - Chemistry Section - Faculty of Science
Timetable of Seminar Groups
C4200/01: Wed 14:00–14:50 C02/121, T. Kašparovský
C4200/02: Wed 15:00–15:50 C02/121, T. Kašparovský
C4200/03: Tue 8:00–8:50 C02/121, P. Bouchal
C4200/04: Tue 9:00–9:50 C02/121, P. Bouchal
Prerequisites
C3181 Biochemistry I && NOW ( C4182 Biochemistry II )
Passed exam from the lecture Biochemistry I, registration to the lecture Biochemistry II
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 17 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Exercises from metabolism and biosynthesis of saccharides,lipids, aminoacids and proteins. Biochemistry of nucleic acids. Redox reactions, respiratory chain, photosynthesis.
Syllabus
  • 1. Biochemistry of nucleic acids 2. Glycolysis and gluconeogenesis 3. Test No.1. 4. Krebs cycle 5. Metabolism a biosynthesis of lipids 6. Test No.2. 7. Metabolism of aminoacids and proteins 8. Redox reactions 9. Test No.3. 10. Respiratory chain 11. Photosynthesis 12. Test No.4.
Literature
  • MIKEŠ, Vladimír. Úlohy z biochemie. 1. vyd. Brno, 1993. 26 s. ISBN 8021006374. info
Assessment methods (in Czech)
Účast v semináři je povinná, tolerována je nejvýše jedna absence. Delší nepřítomnost je možná jen v případě nemoci potvrzené lékařem (tyto případy se řeší individuálně). Zápočet v řádném termínu se uděluje na základě úspěšnosti v průběžných testech. Zápočet v 1., případně 2. opravném termínu lze získat na základě úspěšnosti v testu z učiva celého předmětu.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2008 - for the purpose of the accreditation, Spring 2011 - only for the accreditation, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, spring 2012 - acreditation, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Spring 2006, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2006/C4200