C4220 Biochemie - laboratorní cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/0/7. 7 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
RNDr. Pavla Boublíková, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Oldřich Janiczek, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Stanislav Pavelka, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
C4220/01: Po 13:00–18:50 A5-108, P. Boublíková
C4220/02: Út 7:00–12:50 A5-108, P. Boublíková
C4220/03: St 7:00–12:50 A5-108, T. Kašparovský
C4220/04: Čt 7:00–12:50 A5-108, P. Boublíková
C4220/05: Út 13:00–18:50 A5-108, S. Pavelka
C4220/06: Čt 13:00–18:50 A5-108, P. Bouchal
C4220/07: St 13:00–18:50 A5-108, P. Boublíková
Předpoklady
C3181 Biochemie I
Absolvování předmětu Biochemie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: V podzimním semestru se vypisuje pouze jedna skupina pro 12 studentů chemických oborů jako náhrada za JS
Mateřské obory
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem laboratorního kursu jsou studie základních vlastností sloučenin vyskytujících se v biochemických procesech a metodické přístupy ve studiu a analytickém využití enzymů. Obsah první části zahrnuje kvalitativní a kvantitativní stanovení sacharidů, aminokyselin, bílkovin a nukleových kyselin. Druhá část se zabývá enzymovou kinetikou a dalším studiem vlastností enzymů.
Osnova
  • Kvalitativní a kvantitativní stanovení sacharidů. Kvalitativní a kvantitativní stanovení aminokyselin. Kvantitativní stanovení bílkovin. Izolace, analýza a stanovení nukleových kyselin. Separační metody.Stanovení enzymových aktivit. pH optimum enzymové reakce. Kinetika enzymové reakce. Inhibice enzymů. Analytické využití enzymů. Substrátová specifita enzymů. Imobilizace enzymů. Respirační řetězec aerobních organismů.
Literatura
  • VOET, Donald a Judith G. VOET. Biochemie. Translated by Arnošt Kotyk. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. S. II-XIV,. ISBN 80-85605-44-9. info
  • VOET, Donald, Judith G. VOET a Charlotte W. PRATT. Fundamentals of biochemistry. New York: John Wiley & Sons, 1999. 1 sv. ISBN 0471586501. info
Metody hodnocení
První cvičení je věnováno poučení o bezpečnosti práce v biochemické laboratoři. Studenti rovněž píší vstupní test, jehož úspěšné absolvování je podmínkou účasti ve cvičení. Před každým dalším cvičením se písemným testem ověřuje příprava studenta na danou úlohu.
Informace učitele
Student musí absolvovat všechny úlohy. Hodnotí se souhrnně příprava na úlohu, vlastní laboratorní práce a protokoly.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Vyučují učitelé katedry biochemie.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.