C5910 Chromatografické metody I.

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Základní přednáška z Analytické chemie nebo jiný ekvivalent. Předpokládá se předchozí znalost analytické chemie - separačních metod na úrovni základní přednášky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- definovat podstatu chromatografických metod a charakterizovat je v kontextu s ostatními separačními analytickými metodami;
- pochopit a objasnit principy jednotlivých typů chromatografie, instrumentace a technického řešení chromatografických metod, jednotlivých jejich částí a detekčních prvků;
- vysvětlit teoretické aspekty a mechanismy chromatografické separace a postupy výběru chromatografických systémů;
- vyhodnotit a interpretovat výsledky chromatografické analýzy;
- posoudit význam spojení chromatografických technik vájemně a s jinými analytickými technikami především spektrálními technikami.
- charakterizovat trendy vývoje chromatografických metod
- využít výhod chromatografie v kvalitativní a kvantitativní analýze různých typů vzorků;
Osnova
  • 1. Zařazení chromatografických metod v separačních metodách. Chromatografická separace, definice chromatografické separace, požadavky separace, chromatografický systém, interakce v chromatografickém systému. Klasifikace chromatografických metod. 2. Chromatogram a jeho vyhodnocení, retenční charakteristiky. Rozlišení separovaných zón, 3. Kinetický aspekt separace Účinnost chromatografické separace. Rozmytí chromatografické zóny. Van Deemterova teorie a Golayova rovnice. Knoxova rovnice. Retenční indexy. Termodynamický aspekt separace. Entalpický a entropický aspekt. Van´t Hoffovy křivky. Výpočty v chromatografii. 4. Plynová chromatografie. Mobilní fáze, srovnání vlastností plynů. 5. Adsorpční plynová chromatografie. Charakteristické rysy, Adsorbenty, aplikace.Rozdělovací plynová chromatografie . Kolony, kapalné fáze a jejich charakterizace, nosiče. 6. GC Instrumentace, Režimy separace detekce. Způsoby dávkování vzorku –injektory. Náplňové kolony. Kapilární kolony,, WCOT, PLOT, SCOT. Hodnocení kvality. Retenční čas v plynové chromatografii. Retenční indexy. . Detekce, detektory. 7. Kapalinová chromatografie. Srovnání s plynovou chromatografií. Kapalinová adsorpční a rozdělovací chromatografie. Stacionární a mobilní fáze, vlastnosti sorbentů, podmínky separace. 8. Mobilní fáze, klasifikace solventů, vícesložkové mobilní fáze a optimalizace jejich složení, systémy s normálními a obrácenými fázemi, stacionární a mobilní fáze pro HILIC chromatografii. Podmínky eluce v LC. Size exclusion chromatography. Iontová chromatografie. 9. Techniky, principy, retenční modely, separační strategie, aplikace. 10. Instrumentace LC, čerpadla, nástřiková zařízení, detektory a principy detekce. 11. Trendy v rozvoji chromatografických metod. 12. Příklady aplikací chromatografických metod.
Literatura
    doporučená literatura
  • POOLE, C. F. The essence of chromatography. 1st ed. Amsterdam: Elsevier, 2003. ix, 925. ISBN 0444501991. info
  • POOLE, C. F. a S. K. POOLE. Chromatography Today. 5th Impression. Amsterdam: Elsevier, 1997. ISBN 0-444-89161-7. info
  • MEYER, Veronika R. Practical High-Performance Liquid Chromatography. 3. vyd. Chichester: J. Wiley & Sons, 1999. 338 s. ISBN 0-471-98372-1. info
  • LINDSAY, S. High Performance Liquid Chromatography. 2nd Edit. Chichester: J. Wiley, 1992. Analytical Chemistry by Open Learning (Series). ISBN 0 471 93115 2. info
  • Chromatography 6th edition : fundamentals and applications of chromatography and related differential migration methods. Edited by Erich Heftmann. 1st ed. Amsterdam: Elsevier, 2004. xl, 518. ISBN 0444511067. info
Výukové metody
Výuka je vedena jako přednáška s presentací v Powerpointu. Studenti obdrží před každou přednáškou kopie jednotlivých obrazů pro vpisování vlastních poznámek a dotazů. Srozumitelnost obtížných partiích je ověřována interaktivně.
Metody hodnocení
Přítomnost na přednášce není povinná ale doporučená pro snsdné plynulé zvládnutí a pochopení látky. Nabyté vědomosti jsou ověřeny ústní zkouškou.Tři vzájemně související oblasti jsou obsahem odborné diskuse u ústní zkoušky
Navazující předměty
Informace učitele
Doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.; RECETOX, Faculty of Science, Masaryk University; Kamenice 126/3; 625 00 Brno; Czech Republic; Phone: +420 549 494 964; Fax: +420 549 492 840 431; E-mail: simek@recetox.muni.cz; http://www.recetox.muni.cz/
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/C5910

Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 8. 2018 03:15, 33. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému