C5985 Chemie a metodiky konzervování předmětů vyrobených z organických materiálů I- cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/6/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Radka Kopecká, Ph.D. (cvičící)
ak. mal. Zdenka Kuželová (cvičící)
Mgr. Dana Modráčková (cvičící)
Ing. Magda Součková (cvičící)
Světlana Filípková (pomocník)
Garance
Mgr. Bc. Radka Kopecká, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Základní znalosti v oblasti chemie a konzervování předmětů vyrobených z organických materiálů, zejména papíru, textilu a kůže/usně (předmět C5980).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Praktické laboratorní cvičení zaměřené na průzkum a konzervátorské ošetření předmětů zhotovených z papíru, kůže, dřeva a textilu. V průběhu cvičeni se studenti seznámí s jednotlivými druhy organických materiálů, které se používají pro výrobu předmětů kulturního dědictví, poznají jejich vlastnosti, možnosti poškození, naučí se jednoduchým analytickým stanovením a konzervátorským postupům pro ošetření předmětů.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu mít znalosti a praktické zkušenosti s předměty kulturního dědictví vyrobenými z organických materiálů z pohledu:
1) vlastností a chemie vlastních materiálů (kůže, papír, dřevo)
2) možností jejich poškozování
3) metod jejich ochrany a konzervování/restaurování
Osnova
 • PAPÍR
 • 1. Sušení zmraženého papírového materiálu mikrovlnnou lyofylizací.
 • 2. Vakuová impregnace.
 • 3. Papír jako objekt konzervátorsko-restaurátorkého průzkumu.
 • 4. Určení alaklické rezervy, měření pH a odkyselení papíru.
 • 5. Odstranění viditelného poškození papíru I.
 • 6. Odstranění viditelného poškození papíru II.
 • KŮŽE
 • 7. Praktické použití konzervátorských postupů v procesu ošetření kůže I.
 • 8. Praktické použití konzervátorských postupů v procesu ošetření kůže II.
 • DŘEVO
 • 9. Makroskopické určení vzorků dřeva I.
 • 10. Makroskopické určení vzorků dřeva II.
 • TEXTIL
 • l1. Textil jako objekt průzkumu, dokumentace a přípravy vzorků.
 • 12. Textilní materiál, jeho ošetření, poškozování, znečištění.
 • 13. Určování barviv na rostlinných textilních vláknech.
Literatura
  doporučená literatura
 • Skripta PřF pro předměty C5980, C5985 a C8910
  neurčeno
 • NIKITIN, Michail Kapitonovič a Jelena Petrovna MEL'NIKOVA. Chemie v konzervátorské a restaurátorské praxi. Translated by Jiří Příhoda. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 231 s. ISBN 8021030623. info
Výukové metody
laboratorní cvičení
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet (odevzdání konzervátorských zpráv, závěrečný test)
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 8. 2018 03:15, 33. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému