EN

PřF:C6170 Analýza materiálů - praktikum - Informace o předmětu

C6170 Analýza materiálů - praktikum

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/5. 5 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc. (cvičící)
Mgr. Tomáš Vaculovič, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michaela Vašinová Galiová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 2. až Pá 17. 5. Pá 9:00–13:50 A10-207
Předpoklady
Znalosti z analytické chemie na úrovni základních přednášek a dovednost ze základních laboratorních cvičení z analytické chemie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je získání a prohlubování praktických znalostí a dovedností v oblasti analýzy vzorků vod, silikátů, kovů, slitin, půd a biologických materiálů. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - porozumět analýze vzorků vod, silikátů, kovů, slitin, půd a biologických materiálů - propojit teoretické znalosti a získané praktické zkušenosti - experimentovat a vyvíjet postupy - kombinovat různé praktické postupy - zhodnotit praktické možnosti rozkladů vzorků
Výstupy z učení
Student je schopen: - využít získané praktické zkušenosti a dovednosti v praxi při analýze vzorků vod, silikátů, kovů, slitin, půd a biologických materiálů - kombinovat různé praktické postupy - uvážit použití vhodné metody pro zpracování vzorků.
Osnova
 • 1. Analýza vod. Stanovení pH, CHSKMn, ZNK, KNK, rozpuštěných látek.
 • 2. Stanovení chloridů, síranů a fosforečnanů.
 • 3. Stanovení a) dusitanů, vápníku a hořčíku b) amoniakálního dusíku nebo fluoridů.
 • 4. a) Stanovení arsenu HGAAS b) Stanovení rtuti CVAAS.
 • 5. Analýza kovů a slitin. Analýza technického železa - stanovení chromu a manganu.
 • 6. Analýza hliníkové slitiny - stanovení mědi nebo železa.
 • 7. Analýza silikátů. Rozklad vzorku, stanovení SiO2.
 • 8. Stanovení hliníku, vápníku a hořčíku.
 • 9. Stanovení železa a titanu.
 • 10. Analýza půd - stanovení fosforu.
 • 11. Analýza biologického materiálu. a) Nízkoteplotní suchý rozklad - stanovení vápníku v obilkách. b) Vysokoteplotní suchý rozklad - stanovení chromu v mouce.
 • 12. a) Mokrý rozklad v otevřeném systému - stanovení zinku ve vlasech. b) Mokrý rozklad v autoklávu - stanovení vápníku v mléce.
Literatura
 • HORÁKOVÁ, Marta, Peter LISCHKE a Alexander GRÜNWALD. Chemické a fyzikální metody analýzy vod. 2. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989. 389 s. info
Výukové metody
Výuka je realizována formou laboratorních cvičení. Důraz je kladen na učení se novým dovednostem při praktické analýze vod, silikátů, kovů, slitin, půd a biologických materiálů.
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení (na konci semestru) je provedeno formou klasifikovaného zápočtu. Hodnocení je na základě provedení úloh, výsledků, zpracování protokolů a písemného testu teoretických znalostí.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/C6170