C6185 Seminář k bakalářské práci II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 20. 2. až Po 22. 5. Út 10:00–11:50 A11/205
Předpoklady
pro studenty 3. ročníků bakalářských oborů Biochemie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Studenti budou referovat o své zvolené odborné problematice – teoretické výsledky rešeršní činnosti (realizace znalostí získaných v semináři I) i praktických dosažených výsledcích za využití moderních multimediálních prostředků - prezentace v PowerPointu – zásady správného přednášení odborné problematiky, vytvoření jednoduché webové stránky o výsledcích řešeného projektu pomocí vhodné šablony.
Osnova
  • Referáty z literárních rešerší ke zvolené problematice bakalářské práce.
  • Referáty shrnující výsledky z prováděných experimentů.
Literatura
  • VOET, Donald a Judith G. VOET. Biochemie. Translated by Arnošt Kotyk. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. S. II-XIV,. ISBN 80-85605-44-9. info
Výukové metody
semináře
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.