C6245 Analytická chemie organických látek - praktikum

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/3. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Marta Farková, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D. (cvičící)
Ing. Helena Zavadilová (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! C6410 Organická analýza - praktikum
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem je praktické osvojení metod a technik analýzy a identifikace organických látek.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student ovládat kvalitativní elementární analýzu; metody na stanovení uhlíku a vodíku; dusíku; síry; vybrané instrumentální metody; bude umět prezentovat výsledky.
Osnova
  • 1. Orientační zkoušky, kvalitativní elementární analýza. 2. Semimikrostanovení uhlíku a vodíku. 3. Volumetrické stanovení dusíku dle Dumase a Dubského. 4. Mikrostanovení síry dle Schönigera. 5. Stanovení dusíku Kjehldalovou metodou. 6. Stanovení barviv metodou TLC. 7. ITP. 8. Gelová elektroforéza.
Literatura
  • FARKOVÁ, Marta a Pavel PAZDERA. Organická analýza - praktikum. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 104 s. ISBN 9788021058170. info
Výukové metody
Typ výuky: studenti musí absolvovat všechny úlohy zařazené do cvičení
Metody hodnocení
Typ výuky: studenti musí absolvovat všechny úlohy zařazené do praktika.
Typ zkoušky: písemné práce během semestru, závěrečná písemná práce na konci semestru, ústní zkoušení během cvičení. Studenti musí odevzdat protokoly ze všech úloh.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.