C6270 Metody separace proteinů - cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/0/3. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Oldřich Janiczek, CSc. (cvičící)
Mgr. Jiří Kučera, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Schejbal, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Oldřich Janiczek, CSc.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( C3580 Biochemie && ( C3600 Biochemie-lab.cvič. || C3620 Biochemie-lab.cvič. ))
Základní znalosti z obecné biochemie získané absolvováním přednášek Biochemie I (C3181) nebo Biochemie (3580) a přednášky Metody separace proteinů (C6260).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zvýšení základních znalostí studentů v oblasti separačních metod v biochemii a molekulární biologii vhodných pro purifikaci proteinů. První část zahrnuje základní manipulaci s biologickým vzorkem - extrakci, precipitaci, ultrafiltraci a lyofilizaci. Druhá část je orientovaná na chromatografické metody a poslední část je věnována elektromigračním metodám.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen prakticky aplikovat metody desintegrace tkání, metody isolace a purifikace bílkovin, nukleových kyselin a dalších biopolymerů, chromatografické a elektromigrační metody, metody stanovení jejich čistoty a doprovodných vlastností.
Osnova
  • 1.Úvod. Zásady práce s biologickým materiálem. Strategie a plánování . 2.Desintegrace tkání a buněk.Centrifugace a sedimentační analýza. 3.Fázové separace. Srážení a extrakce. Membránové separace. 4.Zahušťování a sušení. Úprava vody. 5.Chromatografické metody. Obecné principy a charakteristiky. 6.Chromatografie adsorpční a rozdělovací. 7.Iontoměničová chromatografie, chromatofokusace. 8.Chromatografie reverzně fázová a spojení s ESI-MS. Analýza tryptického digestu proteinu. 9.Chromatografie gelová. 10.Chromatografie afinitní. 11.Elektromigrační metody. Obecné charakteristiky a vlivy. 12.Elektroforesa volná a zónová 13.Izoelektrická fokusace. 14.Isotachoforesa.
Literatura
  • ANZENBACHER, Pavel a Jan KOVÁŘ. Metody chemického výzkumu pro biochemiky. 1. vyd. Praha: Ministerstvo školství ČSR, 1986. 199 s. info
  • Guide to protein purification. Edited by Murray P. Deutscher. San Diego: Academic Press, 1990. xiii, 894. ISBN 0-12-213585-7. info
  • Protein purification methods : a practical approach. Edited by E. L. V. Harris - S. Angal. Oxford: Oxford University Press, 1989. xvi, 317. ISBN 0199630038. info
  • A practical guide to membrane protein purification. Edited by Gebhard von Jagow - Hermann Schägger. San Diego: Academic Press, 1994. 166 s. ISBN 0127255508. info
Výukové metody
Krátká teoretická příprava následovaná laboratorním cvičením.
Metody hodnocení
Zápočet je udělován na základě absolvování předepsaného počtu cvičení.
Navazující předměty
Informace učitele
http://orion.chemi.muni.cz/biochem/student.htm
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020.