C6560 Biochemistry - laboratory course

Faculty of Science
Spring 2006
Extent and Intensity
0/0/4. 5 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. RNDr. Oldřich Janiczek, CSc. (seminar tutor)
doc. Ing. Martin Mandl, CSc. (seminar tutor)
RNDr. Pavla Boublíková, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc.
Department of Biochemistry - Chemistry Section - Faculty of Science
Timetable of Seminar Groups
C6560/01: Fri 14:00–17:50 C02/113
C6560/02: Thu 14:00–17:50 C02/113
Prerequisites (in Czech)
C5720 Biochemistry
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The objective of the laboratory course are studies of basic properties of compounds important for biochemistry, and methodological approaches in the study and analytical application of enzymes. Content of the first part includes qualitative and quantitative reactions of carbohydrates, amino acids, proteins and nucleic acids. The second part is oriented to enzyme kinetics and further studies on properties of enzymes.
Syllabus
  • Qualitative and quantitative determination of carbohydrates. Qualitative and quantitative determination of aminoacids. Quantitative determination of proteins. Isolation, analysis and determination of nucleic acids. Separation methods. Heat dependence of enzyme reaction. pH effect on enzyme reaction. Enzyme kinetics. Determination of enzyme activity. Inhibition of enzymes. Enzymatic determination of metabolites, substrate specifity of enzymes.Imobilization of enzymes.Respiratory chain chain of aerobic organisms.
Literature
  • Návody ke cvičením - viz Studijní materiály
  • VOET, Donald and Judith G. VOET. Biochemie. Translated by Arnošt Kotyk. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. S. II-XIV,. ISBN 80-85605-44-9. info
  • VOET, Donald, Judith G. VOET and Charlotte W. PRATT. Fundamentals of biochemistry. New York: John Wiley & Sons, 1999. 1 sv. ISBN 0471586501. info
Assessment methods (in Czech)
První cvičení je věnováno poučení z bezpečnosti práce v biochemické laboratoři. Studenti rovněž píší vstupní test, jehož úspěšné absolvování je podmínkou účasti ve cvičení. Před každým dalším cvičením se písemným testem ověřuje příprava studenta na danou úlohu.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
General note: Vyučují učitelé katedry biochemie.
The course is also listed under the following terms Spring 2008 - for the purpose of the accreditation, Spring 2011 - only for the accreditation, Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, spring 2012 - acreditation, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Spring 2006, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2006/C6560