C6810 Makromolekulární chemie I - cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/0/4. 4 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Milan Potáček, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Milan Potáček, CSc.
Předpoklady
Znalost makromolekulární chemie a struktury a vlastností polymerů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Praktikum z experimentálních metod stanovení fyzikálních vlastností polymerů.
Osnova
  • 1. Polymerace PP 2. Synthesa PE . 3. Stanovení aditiv v plastech HPLC 4. Stanovení stabilisátorů v plastech GC 5. Měření indexu toku plastů 6. Stanovení dvojných vazeb v plastech IČ spektrometrií 7. Identifikace neznámého plastu IČ spektrometrií 8. Hodnocení stability plastů 9. Stanovení tepel tání a krystalinity plastů DSC 10. Tahová zkouška plastů 11. Zkouška vrubové houževnatosti plastů 12. Stanovení větvení v plastech pomocí NMR
Literatura
  • Printed material is submitted to every student to the exercised method
Metody hodnocení
Praktické procvičování metod se ukončuje dodáním protokolů o provedených měřeních.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010.