C6910 Chemie a metodiky konzervování předmětů z anorganických materiálů II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
3/0/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Eva Pospíšilová (přednášející)
prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc. (přednášející)
Mgr. Bc. Radka Kopecká, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Přednáška je zaměřena na chemii a metodiky konzervování a restaurování předmětů a objektů zhotovených ze skla, keramiky a kamene. Podává inforomaci o používaných surovinách a materiálech, které se při výrobě předmětů a stavbě objektů používají.
Osnova
 • STAVEBNÍ MATERIÁLY.
 • Sádra. Výroba, tvrdnutí, vlastnosti zatvrdlých pojiv, technické sádrové produkty, jakostní třídy dle ČSN, použití.
 • Vápno vzdušné. Výroba, vlastnosti, hašení, odležení, karbonatace, jakostní třídy podle ČSN EN, použití. Hydraulické vápno. Výroba, charakteristika podle hydraulického modulu, reakce s vodou, jakostní třídy podle ČSN EN, použití. Cementy na bázi portlandského slínku. Výroba, vlastnosti, hydratační reakce, kinetika, hydratační teplo, vlastnosti směsných cementů, druhy podle ČSN EN 197,použití.
 • Speciální pojiva na anorganické bázi. Nízkoenergetická pojiva. Hlinitanový cement, výroba, vlastnosti, hydratace, použití.
 • Hořečnatá pojiva, výroba, vlastnosti, použití.
 • KERAMIKA.
 • Dějiny keramiky a porcelánu, typologie pravěké a raně historické keramiky, rozdělení keramických výrobků, technologie výroby, ovlivnění vlastností.
 • Dekorování keramiky, vady při výrobě, činitelé způsobující narušení keramiky.
 • SKLO.
 • Dějiny výroby skla, druhy, speciální vlastnosti, výroba skloviny, vytváření výrobků.
 • Dekorování, vady při výrobě, poškozování skleněných výrobků.
 • KONZERVACE, restaurování skla
 • Ochrana a péče o keramiku a sklo (čištění, lepení, doplňování, zpevňování, retušování, podmínky uložení a zacházení).
 • KONZERVOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ KAMENE. Průzkum objektu, čištění kamene, zpevňování kamene, metody impregnace, ochrana kamene před vlhkostí, umělý kámen,tmely.
 • HISTORIE POUŽÍVÁNÍ KAMENE. Velkomoravské období, románský sloh, gotika, renesance, baroko, rokoko, empír, romantický historismus, historické slohy, secese, funkcionalismus, kubismus, konstruktivismus,
 • VZNIK, DŮVODY A PŘÍČINY POŠKOZENÍ KAMENE. Dělení hornin, příčiny koroze. Vliv a význam krusty. Vliv způsobu těžby a opracování. Koroze opuky, pískovce vápence a mramoru.
 • Kamenné budovy, jiné stavby a ruiny, ochrana před biologickou destrukcí, ošetření půd silikonovými preparáty (silikatizace), prostředky pro čištění povrchů,soustavy pro zpevnění a hydrofobizaci zdiva, staveb z hnětené hlíny. Ochranně-dekorativní konečná úprava fasád
 • Zvláštnosti poškozování a restaurování budov a staveb z betonu a Železobetonu. Způsoby zpevnění staveb a slepování fragmentů skulptur. Hydrofobizace a zpevňování betonových a železobetonových povrchů.
Literatura
 • NIKITIN, Michail Kapitonovič a Jelena Petrovna MEL'NIKOVA. Chemie v konzervátorské a restaurátorské praxi. Translated by Jiří Příhoda. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 231 s. ISBN 8021030623. info
 • GREGEROVÁ, Miroslava a Pavla ROVNANÍKOVÁ. Tvorba výkvětů na povrchu betonu. In VII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Zborník prednášok 10.sekcia:Stavebné materiály. Košice: Technická univerzita v Košiciach. Stavebná fakulta, 2002. s. 185-189. Sborník príspevkou zo VII. Vedeckej konferencie. ISBN 80-70-99-816-4. info
 • GREGEROVÁ, Miroslava, Pavel POSPÍŠIL a Pavla ROVNANÍKOVÁ. Identification of the Roman cements in Bohemian and Moravian Historical Buildings. In 5th International congress on restoration of architectural heritage Firenze 2000. 1. vyd. Florencie, Itálie: University of Florence, 2000. s. 1527-1536. info
 • ROVNANÍKOVÁ, Pavla, Miroslava GREGEROVÁ a Naděžda KRMÍČKOVÁ. Složení a náhrada omítek historických staveb. In XI. Mezinárodní końference, 18.-20. října 1999 - Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: VUT Brno, 1999. s. 157-160, 4 s. info
Výukové metody
teoretická příprava, přednášky
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 8. 2018 17:52, 33. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému