C6920 Chemie a metodiky konzervování předmětů vyrobených z anorg.materiálů II - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/6/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Radka Kopecká, Ph.D. (cvičící)
MgA. Jiří Marek (cvičící)
Mgr. David Pavliňák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Eva Zikmundová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 10:00–15:50 A10-316
Předpoklady
NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )
pro studenty oboru Chemie konzervování-restaurování
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem cvičení je seznámit posluchače s ověřenými metodami průzkumu a ošetření keramických a skleněných předmětů a kamenných artefaktů. V úvodu každého cvičeni budou studenti podrobně seznámeni s hledisky, které ovlivňují výběr metody, působením jednotlivých prostředků a vlastnostmi použitých materiálů. Veškeré práce jsou zpracovávány do řádné dokumentace. V rámci exkurzí budou studenti seznámeni i s pokročilými technikami ošetření (plasma) předmětů vyrobených z anorganických materiálů.
Výstupy z učení
Studenti si osvojí praktické postupy konzervace předmětů vyrobených z anorganických materiálů jako jsou keramika, kámen a sklo. V rámci exkurzí se seznámí s pokročilými technikami ošetření těchto materiálů.
Osnova
 • l) Konzervace a restaurování keramiky - průzkum předmětu, čištění, konsolidace, lepení, doplňování, retuše
 • 2) Konzervace a restaurování kamene - průzkum předmětu, čištění, konsolidace, lepení, doplňování, retuše
 • 3) Konzervace skla - průzkum předmětu, čištění, lepení
 • 4) Tvorba kombinované formy ze sádry a lukoprenu
 • 5) Tvorba sádrového odlitku a výdusku z umělého kamene. Barvení povrchu a barvení ve hmotě
 • 6) Instrumentální analytické metody v analýze pigmentů
 • 7) Čištění a konzervace mineralogických vzorků pro sbírkové účely
 • 8) Použití plazmové tužky na úpravy povrchů různých materiálů
 • 9) Použití nízkotlakého vodíkového plazmatu k redukci koroze u kovových předmětů
Literatura
 • návody k provedení úloh dodané učitelem
 • NIKITIN, Michail Kapitonovič a Jelena Petrovna MEL'NIKOVA. Chemie v konzervátorské a restaurátorské praxi. Translated by Jiří Příhoda. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 231 s. ISBN 8021030623. info
Výukové metody
praktické laboratorní cvičení, cvičení v terénu, exkurze
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet (výrobky, zprávy, závěrečný test)
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2000, podzim 2010 - akreditace, jaro 2001, jaro 2002, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.