C6930 Seminář ke cvičení C6920

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Monika Hadová, DiS. (cvičící)
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. (cvičící)
Mgr. Gabriela Vyskočilová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 18:00–19:50 C10/316
Předpoklady
probíhá paralelně s C6920 Chemie a metodiky konzervování předmětů vyrobených z anorganických materiálů II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem semináře je připravit teoreticky posluchače pro praktické cvičení C6920 Chemie a metodiky konzervování předmětů vyrobených z anorganických materiálů II - cvičení.
Výstupy z učení
Cílem semináře je připravit teoreticky posluchače pro praktické cvičení C6920 Chemie a metodiky konzervování předmětů vyrobených z anorganických materiálů II - cvičení.
Osnova
 • Seminář bude věnovát náslkedujícím tématům:
 • l:Čištění keramiky - průzkum předmětu, mechanické a chemické čištění
 • 2:Čištění skla. Čistění sádry.
 • 3:Lepení keramiky. Formičky na doplňky.
 • 4:Lepení skla. Doplňování keramiky.
 • 5:Doplňování skla. Zpevňování keramiky a skla.
 • 6:Čištění a konzervace mineralogických vzorků pro sbírkové účely.
 • 7:Konzervování historického kamenného architektonického prvku z opuky.
 • 8:Konzervování a částečné restaurování historického kamenného prvku z pískovce.
 • 9:Restaurování architektonického prvku z mramoru za použití umělého kamene.
 • 10:Použití plazmové tužky na úpravy povrchů různých materiálů.
 • 11:Použití nízkotlakého vodíkového plazmatu k redukci koroze u kovových předmětů.
Literatura
 • návody k jednotlivým úlohám
Výukové metody
semináře, diskuse
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2000, podzim 2010 - akreditace, jaro 2001, jaro 2002, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.