C7235 Fluorescenční metody ve vědách o životě - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D. (cvičící)
Ing. Tomáš Janovič (cvičící)
Mgr. Pavel Veverka (cvičící)
Mgr. Martin Stojaspal (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.
Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
NOW ( C7230 Fluorescenční metody )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na získání praktických zkušeností s moderními spektroskopickými metodami analýzy struktury a vzájemné interakce nukleových kyselin a proteinů. Z metodických přístupů je zvláštní důraz kladen na vysoce citlivé fluorimetrické metody a jejich použití v laboratorní praxi. Naplní přednášek jsou principy detekce, způsoby fluorescenčního značení biomakromolekul a jeho použití při analýze funkce a vzájemných interakcí molekul v rámci genomu a proteomu. Součástí výuky je volitelný blok navazujících praktických cvičení, což umožňuje experimentální ověření získaných teoretických poznatků za použití moderního instrumentálního vybavení výzkumných laboratoří. Vyúka je zaměřena na účinné předávání teoretických základů a praktických dovedností při používání specializovaných technik, jejichž využití pro řešení projektů základního i aplikovaného výzkumu se v biologických oborech stává nezbytností v současném interdisciplinárním pojetí biologie.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- měřit absorpční, excitační a emisní spektra fluoroforu
-požívat fluorescenci ke kvalitativní a kvantitativní analýze interakce biomolekul
- navrhnout optimální uspořádání experimentů za použití fluorescenční spektroskopie a mikroskopie
Osnova
 • Měření spektrálních charakteristik proteinů a nukleových kyselin
 • Přesné stanovení koncentrace nukleových kyselin a proteinů za použití fluorescence a absorpční spektroskopie (kolorimetrie)
 • Vliv pH a teploty na spektrální vlastnosti fluorescenčních sond
 • Měření vlastní fluorescence BSA, tryptofanu a tyroxinu
 • Příprava fluorescenčně značeného fragmentu DNA
 • Spektroskopická charakteristika fluorescenčně značené DNA
 • Vizualizace makromolekul při elektroforetické separaci
 • Využití fluorescenčního rezonančního přenosu energie (FRET) při sledování hybridizace komplementárních řetězců nukleových kyselin
 • Sledování zhášení fluorescence po relaxaci vlásenkové struktury fluorescenčně značené DNA
 • Real-time PCR - detekce amplifikace DNA. Fluorescenční mikroskopie (fluorescenční in situ hybridizace)
 • Studium vazby molekul za pomocí anizotropie fluorescence –vazba proteinu a fluorescenčně značené DNA
Literatura
 • Lakowicz J.R.: Principles of Fluorescence Spectroscopy. Third Edition, Springer + Business Media, New York, 2006
Výukové metody
laboratorní praktická cvičení
Metody hodnocení
kolokvium
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1431/podzim2017/C7230/um/web/index-en.html
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/C7235