C7300 Methods of chemical research - laboratory course

Faculty of Science
Autumn 2001
Extent and Intensity
0/6/0. 7 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
RNDr. Petr Beňovský, Ph.D. (seminar tutor)
doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D. (seminar tutor)
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. (seminar tutor)
doc. RNDr. Oldřich Janiczek, CSc. (seminar tutor)
prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (seminar tutor)
prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc. (seminar tutor)
doc. RNDr. Pavel Kubáček, CSc. (seminar tutor)
doc. Ing. Martin Mandl, CSc. (seminar tutor)
prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Hana Navrátilová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. RNDr. Bc. Jiří Pazourek, Ph.D. (seminar tutor)
doc. RNDr. Jiří Toužín, CSc. (seminar tutor)
prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc. (seminar tutor)
prof. RNDr. Zdirad Žák, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. RNDr. Pavel Kubáček, CSc.
Chemistry Section - Faculty of Science
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 17 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Obsahem cvičení jsou následující úlohy:
1. Atomová absorpční spektrometrie
2. Kapalinová chromatografie
3. Přenos kyslíku v biochemii a v biotechnologii
4. Izotachoforetické stanovení dikarboxylových kyselin
5. Elektroforéza na polyakrylamidových gelech
6. Plynová chromatografie
7. EPR spektroskopie
8. Polarografické a voltametrické metody
9. Atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem a emisní spektrografie s obloukovým výbojem
10. Rentgenová difrakce
11. Infračervená spektroskopie v MIR a NIR oblastech
12. Hmotnostní spektrometrie
13. NMR spektroskopie
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Teacher's information
http://cheminfo.chemi.muni.cz/chem_sekce/predmety/C7300/index.htm
The course is also listed under the following terms Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation, Autumn 1999, Autumn 2000, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2001, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2001/C7300