C7300 Methods of chemical research - laboratory course

Faculty of Science
Autumn 2002
Extent and Intensity
0/0/6. 6 credit(s) (fasci plus compl plus > 4). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
RNDr. Petr Beňovský, Ph.D. (seminar tutor)
doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Dalibor Dastych, Dr. (seminar tutor)
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. (seminar tutor)
Mgr. Aleš Hrdlička, Ph.D. (seminar tutor)
doc. RNDr. Oldřich Janiczek, CSc. (seminar tutor)
prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (seminar tutor)
prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc. (seminar tutor)
doc. RNDr. Pavel Kubáček, CSc. (seminar tutor)
doc. Ing. Martin Mandl, CSc. (seminar tutor)
prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Hana Navrátilová, Ph.D. (seminar tutor)
prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc. (seminar tutor)
doc. RNDr. Bc. Jiří Pazourek, Ph.D. (seminar tutor)
doc. RNDr. Jiří Toužín, CSc. (seminar tutor)
prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc. (seminar tutor)
prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D. (seminar tutor)
prof. RNDr. Zdirad Žák, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. RNDr. Pavel Kubáček, CSc.
Chemistry Section - Faculty of Science
Timetable of Seminar Groups
C7300/AC_EC: No timetable has been entered into IS. A. Hrdlička, V. Kanický, J. Komárek, V. Otruba, J. Pazourek
C7300/BC: No timetable has been entered into IS. Z. Glatz, O. Janiczek, M. Wimmerová
C7300/FC: No timetable has been entered into IS. P. Brož, P. Kubáček, L. Trnková
C7300/IC: No timetable has been entered into IS. D. Dastych, J. Toužín, Z. Žák
C7300/OC_MC: No timetable has been entered into IS. P. Beňovský, R. Marek, H. Navrátilová
Prerequisites
Zvládnutí základů chemické laboratorní techniky a instrumentace.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 16 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Obsahem cvičení jsou následující úlohy: atomová absorpční spektrometrie, kapalinová chromatografie, přenos kyslíku v biochemii a v biotechnologii, izotachoforetické stanovení dikarboxylových kyselin, elektroforéza na polyakrylamidových gelech, plynová chromatografie, EPR spektroskopie, polarografické a voltametrické metody, atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem a emisní spektrografie s obloukovým výbojem, rentgenová difrakce, infračervená spektroskopie v MIR a NIR oblastech, hmotnostní spektrometrie, NMR spektroskopie, organická syntéza.
Syllabus
 • 1. Atomová absorpční spektrometrie

  2. Kapalinová chromatografie

  3. Přenos kyslíku v biochemii a v biotechnologii

  4. Izotachoforetické stanovení dikarboxylových kyselin

  5. Elektroforéza na polyakrylamidových gelech

  6. Plynová chromatografie

  7. EPR spektroskopie

  8. Polarografické a voltametrické metody

  9. Atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem a emisní spektrografie s obloukovým výbojem

  10. Rentgenová difrakce

  11. Infračervená spektroskopie v MIR a NIR oblastech

  12. Hmotnostní spektrometrie

  13. NMR spektroskopie 14. Organická syntéza
Literature
Assessment methods (in Czech)
Individuálně vedené laboratorní cvičení. Ukončení zápočtem na základě účasti a zpracování protokolů.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
Teacher's information
http://cheminfo.chemi.muni.cz/chem_sekce/predmety/C7300/index.htm
The course is also listed under the following terms Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation, Autumn 1999, Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2002, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2002/C7300