C7655 Praktikum středoškolské chemie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/0/2. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Václav Kubát, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Aleš Mareček, CSc. (cvičící)
Garance
RNDr. Aleš Mareček, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 17:00–18:50 A10-109
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení se základními laboratorními úlohami použitelnými ve výuce chemie na střední škole a metodikou výuky chemických laboratorních cvičení.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student: umí k tématu výuky zvolit vhodné laboratorní cvičení; je schopen cvičení připravit po stránce organizační i materiální; je po metodické stránce připraven vést laboratorní cvičení na střední škole.
Osnova
 • 1. Základní laboratorní operace a jak skládat aparatury
 • 2. Stanovení molární hmotnosti oxidu uhličitého
 • 3. Princip černobílé fotografie a reakce související
 • 4. pH vodných roztoků solí
 • 5. Vliv teploty na průběh chemické reakce
 • 6. Vliv koncentrace na průběh chemické reakce
 • 7. Katalyzátor a reaktant; autokatalýza
 • 8. Stanovení koncentrace železnatých iontů fotometricky a manganometrickou titrací
 • 9. Studium autokatalytické reakce kys. šťavelové s manganistanem draselným v kys. prostředí fotometricky; za pomocí měření nárůstu koncentrace oxidu uhličitého
 • 10. Příprava „zlata“ : a) jodid olovnatý; b) pokrytí měděného plechu vrstvičkou mosazi
 • 11. Příprava octanu měďnatého z modré skalice - dva způsoby; příprava síranu tetraamminměďnatého
 • 12. Příprava mýdla a pokusy s ním
 • 13. Alkoholické kvašení a frakční destilace
 • 14. Stanovení koncentrace chloridových iontů argentometricky
 • 15. Stanovení počtu molekul krystalové vody CuSO4.nH2O
 • 16. Kyselá hydrolýza škrobu
Literatura
 • ČTRNÁCTOVÁ, Hana. Chemické pokusy pro školu a zájmovou činnost. Vyd. 1. Praha: Prospektrum, 2000. 295 s. ISBN 80-7175-071-9. info
 • SOLÁROVÁ, Marie. Chemické pokusy pro základní a střední školu. Brno: Paido, 1996. 95 s. ISBN 8085931257. info
 • BÁRTA, Milan. Jak (ne)vyhodit školu do povětří. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2004. 96 s. ISBN 80-86285-99-5. info
Výukové metody
Laboratorní cvičení, diskuse.
Metody hodnocení
Průběžné zkoušení v rámci výuky, závěrečný výstup. Kurz je ukončen zápočtem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2019, podzim 2019.