C7660 Multimedia ve výuce I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/0/4. 4 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: kz.
Vyučující
RNDr. Aleš Mareček, CSc. (cvičící)
Garance
RNDr. Aleš Mareček, CSc.
Ústřední knihovna - Jiná pracoviště - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
C7660/01: Po 16:00–19:50 IC1, A. Mareček
C7660/02: Út 8:00–11:50 IC1, A. Mareček
C7660/03: Út 12:00–15:50 IC1, A. Mareček
C7660/04: Út 16:00–19:50 IC1, A. Mareček
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
1. Uplatnění multimedií ve výuce chemie 2. Základy kompozice fotografie a videozáznamů. 3. Střih videozáznamů 4. Práce s digitálním fotoaparátem 5. Práce s videokamerou 6. Práce s videostřižnou na PC 7. Editory chemických vzorců a tvorba jednoduchých modelů molekul 8. Programy na tvorbu multimediálních prezentací 9. Tvorba vlastní multimediální prezentace
Osnova
  • 1. Application of multimedia in the education of chemistry 2. Basics of composition of photographies and video files 3. Mixing of video files 4. Work with digital photographs 5. Work with cameras 6. Computer-aided editing of videosequences 7. Editors of chemical formulas and creation of simple molecular models 8. Programs for creation of multimedia presentations 9. Creation of own multimedia presentations
Literatura
  • Manuály k jednotlivým vyučovaným programům
  • Oficiální průvodce CorelDRAW, Steve Bain SoftPress s.r.o. ISBN 80-86497-15-1
Metody hodnocení
Výuka proběhne formou praktických cvičení. Ukončení výuky:zápočet - na základě prezentace vlastního multimediální presentace a posteru.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Vyučují učitelé katedry anorganické a organické chemie.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.