C7660 Multimedia ve výuce I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/4. 5 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Veronika Švandová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Dagmar Chytková (cvičící)
Mgr. Tomáš Bouchal (cvičící)
Mgr. Marek Stehlík (cvičící)
Garance
Mgr. Veronika Švandová, Ph.D.
Ústřední knihovna - Jiná pracoviště - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Švandová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústřední knihovna - Jiná pracoviště - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
C7660/01: Út 12:00–15:50 IC1, T. Bouchal, D. Chytková, M. Stehlík, V. Švandová
C7660/02: Čt 12:00–15:50 IC1, T. Bouchal, D. Chytková, M. Stehlík, V. Švandová
Předpoklady
- základy práce s počítačem a základy anglického jazyka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
1. Student si osvojí základy práce s multimediálními nástroji.
2. Student bude znát, jak využít tato multimédia ve výuce.
3. Student se naučí:
Pracovat v kancelářskými aplikacemi offline i v cloudu, zaměření bude na synchronizaci a online spolupráci.
Didakticky pracovat s nabídkou internetových aplikací (yout.com, záložky, Google Keep apod.).
Typograficky, gramaticky a stylisticky upravit dokument.
Vytvořit didakticky a graficky správnou prezentaci.
Pochopit základy právních aspektů v tvorbě učeních materiálů.
Základy vektorové a rastrové grafiky, tvořit jednoduché postery.
Natáčet a stříhat jednoduchá videa či zvuk.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu je student schopen připravit výukové materiály graficky a typograficky zpracované - používat vhodné nástroje, vytvořit originální prezentaci, natočit krátké video, provést střih, doplnit video titulky a zvukovým doprovodem.
Osnova
 • V předmětu si student prakticky vyzkouší práci s několika nástroji a vytvoří si přehled o možnostech využití nástrojů ve výuce či přípravu materiálů pro výuku.
 • Oblasti:
 • Možnosti internetových aplikací (yout.com, práce se záložkami, poznámky Google Keep).
 • Záložky, synchronizace, online spolupráce (OneDrive, GoogleDrive).
 • Kancelářské aplikace.
 • Základy typografie a sazby.
 • Správné zásady prezentací, prezentační programy.
 • Základy grafiky - obecné principy a grafické přemýšlení, práce s vektorovou a rastrovou grafikou, výběr nástrojů (GIMP, Inkscape, Scribus, Irfan).
 • Právní aspekty v tvorbě učebních materiálů, volně šiřitelné databáze, citační nástroje.
 • Natáčení a úprava videa, práce se zvukem, výběr nástrojů (Avidemux, Lightworks, Audacity).
 • Hlasovací systémy ve výuce (Kahoot).
Literatura
 • Manuály k jednotlivým vyučovaným programům
Výukové metody
Výuka probíhá formou čtyřhodinových praktických cvičení, kde si studenti osvojují základy práce s jednotlivými programy a aplikacemi.
Metody hodnocení
Podmínky předmětu:
docházka 70 %
Průběžná konzultace
Vyhotovení úkolu zadaného na začátku semestru (prezentace, video, poster)
Studenti se zapisují do seminárních skupin. Seminární skupina bude otevřena pro min. 5 studentů. Pokud se do seminární skupiny přihlásí studentů méně, je povinností studenta se přidat do jiné skupiny.
Prosíme o vyplnění vstupní ankety, abychom zjistili vaše dovednosti. Anketa je anonymní. https://forms.gle/ur1R6kTzk1jSktv28
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/sci/podzim2019/C7660/index.qwarp
Materiály k výuce naleznete v interaktivní osnově.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Vyučují učitelé katedry anorganické a organické chemie.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.