C8302 Základy proteomiky - cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/0/3. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: k.
Vyučující
doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (cvičící)
Ing. Blanka Pekárová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Konečná (cvičící)
Mgr. Gabriela Lochmanová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Šárka Michlíčková (cvičící)
Mgr. Radka Dopitová, Ph.D. (cvičící)
Bc. Martina Válková (cvičící)
Mgr. Tomáš Klumpler, Ph.D. (cvičící)
Agnieszka Szmitkowska, Ph.D., M.Sc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.
Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
C8202 Základy proteomiky || CG080 Genomika a proteomika || NOW ( C8202 Základy proteomiky )|| NOW ( CG080 Genomika a proteomika )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 36 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/36, pouze zareg.: 0/36, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/36
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování kurzu bude student schopen porozumět základním přístupům proteomiky z oblasti studia strukturních a funkčních vlastností proteinů pomocí technologie rekombinatních proteinů, separaci proteinů pomocí různých technik, zejména dvourozměrné elektroforézy a kapalinové chromatografie, a bude schopen porozumět principům základní techniky hmotnostní spektrometrie proteinů. Studenti budou schopni praktické aplikace těchto přístupů při řešení současných problémů základního i aplikovaného výzkumu proteinů.
Osnova
  • Dvourozměrná elektroforéza proteinů
  • Hmotnostní spektrometrie proteinů (MALDI-TOF, LC-MS/MS, příprava a analýza vzorků, identifikace proteinů)
  • Příprava, izolace a sekvencae rekombinatní DNA
  • Exprese rekombinantní DNA v E. coli
  • Jedno- a vícekroková purifikace rekombinantních proteinů
  • Určení čistoty a analýza rekombinantních proteinů
  • Western bloting
Literatura
  • THIELLEMENT, Hervé. Plant proteomics : methods and protocols. Totowa, N.J.: Humana Press, 2007. xiii, 399. ISBN 9781597452274. info
  • LIEBLER, Daniel C. Introduction to proteomics : tools for the new biology. Totowa, NJ: Humana Press, 2002. ix, 198 s. ISBN 0-89603-991-9. info
Výukové metody
Praktické řešení úloh demonstrujících využití základních nástrojů současné proteomiky.
Metody hodnocení
Ukončení kurzu formou kolokvia. Úspěšné zakončení je podmíněno včasným dodáním všech požadovaných protokolů a absolvováním závěrečného pohovoru.
Informace učitele
Cvičení bude probíhat blokově, 1. běh proběhne v termínu 18.-22.5., druhý běh pak od 25.-29.5. 2009.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.