C8580 Analýza rizik

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 2. až Pá 17. 5. Pá 9:00–10:50 D29/347-RCX2
Předpoklady
Doporučené: C4300 Chemie životního prostředí I - Environmentální procesy C4310 Chemie životního prostředí II - Znečištění složek prostředí C4320 Chemie životního prostředí III - Vybrané typy environmentálních polutantů (I)II-IV, Toxikologie a Obecné ekotoxikologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci těchto lekcí bude student schopen: - definovat postupy metody analyzy humánních a environmentálních rizik
- aplikovat základní metody humánních a ekologických rizik
- vysvětlit, jak rozdílné expoziční parametry mohou ovlivnit výslednou predikci rizik
- definovat hlavní expoziční cesty (orální, dermální, inhalační, dietární expozici,..)
- charakterizovat a kvantifikovat významnost potenciálních rizik
- rozeznat expoziční faktory s nejvýznamnějším vlivem na celkovém riziku
- interpretovat akceptovatelné hranice karcinogenního či nekarcinogenního rizika
- řešit praktické příklady kvantifikace rizik z definovaných expozic (případové studie)
Osnova
 • Základní pojmy: nebezpečnost, riziko, hodnocení a kontrola rizik.
 • Důvody aplikace analýzy rizik: lokální, regionální a globální vlivy, vnímání rizik.
 • Hlavní složky metody analýzy rizik: identifikace nebezpečnosti, hodnocení dávka-účinek, hodnocení expozice, charakterizace rizika, risk management.
 • Detailní postupy kvantifikace rizik: farmakokinetiké modely, metody hodnocení rizik karcinogenních a nekarcinogenních látek, využití software nástrojů – praktické ukázky na PC učebně.
 • Hodnocení ekologických a environmentálních rizik.
 • PBPK modelování.
 • Nové projekty se zaměřením na analýzu rizik, nové zdroje informací.
 • Biomonitoring a využití v analýzy zdravotních rizik (mateřské mléko,..).
 • Případová studie - semestrální práce (každý student bude mít originální zadání studie).
Literatura
  doporučená literatura
 • FJELD, Robert A., Norman A. EISENBERG a Keith L. COMPTON. Quantitative environmental risk analysis for human health. Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, 2007. xiii, 390. ISBN 9780471722434. info
  neurčeno
 • Ecological risk assessment. Edited by Glenn W. Suter. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press/Taylor & Francis, 2007. 643 p. ISBN 9781566706346. info
 • Risk assessment of chemicals : an introduction. Edited by C. J. van Leeuwen - T. G. Vermeire. 2nd ed. Dordrecht: Springer, 2007. xxxii, 686. ISBN 9789048175369. info
 • Diseases maping and risk assessment for public health. Edited by Andrew Lawson. 1st ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2002. xix, 482. ISBN 0471986348. info
 • KAISER, Jamil. Bioindicators and biomarkers of environmental pollution and risk assessment. Enfield, N.H.: Science Publishers, 2001. xviii, 204. ISBN 1578081629. info
 • Uncertainty analysis in ecological risk assessment. Edited by William Warren-Hicks - Dwayne R. J. Moore. Pensacola, Fla.: SETAC Press, 1998. xxxiii, 27. ISBN 1880611244. info
 • Challenges in risk assessment and risk management. Edited by Howard Kunreuther - Paul Slovic. Thousand Oaks: SAGE Periodical Press, 1996. 220 s. info
 • Fundamentals of aquatic toxicology : effects, environmental fate, and risk assessment. Edited by Gary M. Rand. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, 1995. xxi, 1125. ISBN 1560320915. info
 • Risk assessment of essential elements. Edited by Walter Mertz. [1st ed.]. Washington: ILSI Press, 1994. xxviii, 30. ISBN 0-944398-21-9. info
Výukové metody
Výuka je ralizována formou přednášky s prezentací v Powerpointu. Důraz je kladen na porozumění mechanismům a souvislostem. Studenti jsou často dotazováni na aktuálně probírané téma. Jsou podporováni v tom, aby sami kladli dotazy a byli v interakci s vyučujícím.
Metody hodnocení
Návštěva přednášek není povinná, ale výrazně doporučená pro porozumnění všem probítaným tématům. Během výuky jsou studenti ústně dotazování na již probrané učivo. Závěrečné hodnocení (na konci semestru) je provedno formou písemné zkoušky. Jedná se o test s 22 otázkami, z nichž řada vyžaduje popis, vysvětlení či schéma dotazovaného problému. Otázky jsou bodovány max 2 body dle jejich obtížnosti. Celkový součet bodů je 44 a k úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 35 bodů. Studenti musí realizovat praktickou případovou studii s kvantifikací rizik, plynoucích z konkrétního expozičního scénáře (individuální případové studie pro každého studenta).
Informace učitele
RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.; RECETOX, Faculty of Science, Masaryk University; Kamenice 753/5, pavilon A29; 625 00 Brno; Czech Republic; Phone: +420 549 493 511; Mobil: +420 606 177 133; Fax: +420 549 49 2840; E-mail: cupr@recetox.muni.cz; http://www.recetox.muni.cz/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/C8580