C8620 Environmental Analytical Chemistry - laboratory course

Faculty of Science
Spring 2005
Extent and Intensity
0/0/4. 4 credit(s) (fasci plus compl plus > 4). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Chemistry Section - Faculty of Science
Contact Person: prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Timetable
Fri 12:00–15:50 Kontaktujte učitele
Prerequisites (in Czech)
Laboratorní cvičení navazuje na přednášku C8610 Environmentální analytická chemie
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • 1. Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků PAHs ve vzorku ovzduší 2. Stanovení polychlorovaných bifenylů PCBs v půdě 3. Stanovení fenolů a chlorfenolů v povrchové vodě 4. Čištění extraktu gelovou permeační chromatografií 5. Stanovení těkavých organických látek ve vodě metodou Head-Space 6. Analýza chlorovaných benzenů metodou GC-MS/MS
Assessment methods (in Czech)
laboratorní cvičení, zápočet
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation, Autumn 2010 - only for the accreditation, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2006, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2018.
  • Enrolment Statistics (Spring 2005, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2005/C8620