C8720 Didaktika chemie - seminář

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Veronika Švandová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Pučová (cvičící)
RNDr. Jana Hrubá (cvičící)
Bc. Patrik Pospíšil (pomocník)
Garance
Mgr. Veronika Švandová, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:50 C12/311
Předpoklady
NOW ( C8715 Didaktika chemie )
Předpokládá se, že student absolvoval všechny základní chemické disciplíny a C8715 Didaktika chemie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti získají základní praktické návyky pro výuku chemie a osvojí si správné didaktické postupy. Osvojí si i využívání moderních výukových pomůcek. Výuka je zaměřena na získání základních praktických návyků při výuce chemie s důrazem na aplikaci správných didaktických postupů. Praktická výuka bude prováděna na některých vybraných tématech z obecné, anorganické a organické chemie a biochemie vyučované na gymnáziu.
Výstupy z učení
Student má přehled o metodách výuky chemie; navrhne obsah i formu výuky s ohledem na její cíl; umí používat didaktickou techniku.
Osnova
  • Jednotlivá procvičovaná témata: struktura atomu; periodická soustava prvků; chemická vazba; tvary molekul; kinetika chemické reakce; chemická rovnováha; pH; prvky 14. - 17. skupiny; alkany; alkeny; alkyny, aromáty; alkoholy; aldehydy a ketony, organické kyseliny; heterocykly; syntetické makromolekuly; sacharidy, lipidy, peptidy a bílkoviny; enzymy; nukleové kyseliny; metabolismus sacharidů, lipidů, bílkovin a nukleových kyselin; regulace metabolických dějů.
Literatura
  • Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl, Aleš Mareček, Jaroslav Honza Nakladatelství Olomouc ISBN 80-7182-055-5
  • Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. díl, Jaroslav Honza, Aleš Mareček Nakladatelství Olomouc 1998 ISBN 80-7182-056-3
  • Chemie pro čtyřletá gymnázia 3. díl, Aleš Mareček, Jaroslav Honza Nakladatelství Olomouc ISBN 80-7182-055-5
Výukové metody
V PS 2020 proběhne předmět kombinací prezenční a teleprezenční výuky - dle aktuální epidemiologické situace a domluvy se studenty. Výuka probíhá formou diskuse s vyučujícím a jeho těžištěm jsou vlastní mikrovýstupy studentů, které simulují reálnou výuku. Ostatní studenti rozebírají spolu s vyučujícími výstup spolužáka a hodnotí jej. Studenti v rámci předmětu také připravují různé učební materiály, které jsou v rámci předmětu rovněž rozebírány. Při kratších výstupech mohou být studenti natáčeni na video s cílem upozornit na některé nedostatky v jejich projevu.
Metody hodnocení
Hodnotí se aktivita a připravenost na hodině a odevzdané materiály.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2021/C8720