C8880 Vybrané metody analýzy pevných látek

Přírodovědecká fakulta
jaro 2018
Rozsah
1/0/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (přednášející)
prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:50 A14-207
Předpoklady
absolvování základních chemických kurzů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je seznámit studenty s instrumentálními analytickými technikami a metodikami pro přímou anorganickou analýzu pevných látek
Osnova
 • 1. Oblouková a jiskrová spektrometrie s fotoelektrickou a fotografickou detekcí, kvalitativní analýza, vyhodnocení emisních spekter.
 • 2. Indukčně vázané plazma pro optickou emisní a hmotnostní spektrometrii (ICP-OES a ICP-MS.
 • 3. Laserová ablace a emisní optická spektrometrie s laserovou jiskrou (LIBS) pro lokální mikroanalýzu.
 • 4. Základy hmotnostní spektrometrie s iontovou mikrosondou (SIMS).
 • 5. Doutnavý výboj v analýze povrchů - Grimmova výbojka pro optickou emisní a hmotnostní spektrometrii.
 • 6. RTG spektrometrie, vznik primárního a fluorescenčního záření, absorpční RTG spektrometrie.
 • 7. Energodisperzní a vlnově disperzní RTG fluorescenční spektrometrie, aplikace.
 • 8. RTG spektrometrie s buzením záření elektrony (mikrosonda, rastrovací elektronový mikroskop) a ionty (PIXE).
 • 9. Elektronová spektrometrie ESCA, spektrometrie Augerových elektronů.
Literatura
 • Inductively Coulped Plasma Mass Spectrometry handbook, Edited by Simon M. Nelms, Blackwell Publishing, CRC Press, 2005, ISBN 0-8493-2381-9
 • 4. Tomáš Černohorský, Pavel Jandera: Atomová spektroskopie, Univerzita Pardubice 1997, 2185 s. ISBN 80-7194-114-X.
 • CREMERS, David A. a Leon J. RADZIEMSKI. Handbook of laser-induced breakdown spectroscopy. Chichester: John Wiley & Sons, 2006. xviii, 283. ISBN 0470092998. info
 • Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) : fundamentals and applications. Edited by Andrzej W. Miziolek - Vincenzo Palleschi - Israel Schechter. New York: Cambridge University Press, 2006. xvii, 620. ISBN 0521852749. info
 • ANDREWS, David L. Lasers in chemistry. 3rd ed. Berlin: Springer-Verlag, 1997. 232 s. ISBN 3540517774. info
 • ANDREWS, David L. Lasers in chemistry. 3rd ed. Berlin: Springer-Verlag, 1997. 232 s. ISBN 3-540-61982-83. info
Výukové metody
teoretcká příprava
Metody hodnocení
přednáška, ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020.