C9640 Konzervační metody v archeologii - cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Monika Hadová, DiS. (cvičící)
Mgr. Gabriela Vyskočilová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámení posluchačů s konzervátorskými postupy používanými při ošetření archeologického materiálu a vývojem jejich inovací během posledních desetiletí k vývoji moderních postupů při ochraně kulturního dědictví. Posluchači budou seznámeni s jednotlivými materiálovými skupinami a postupy jejich ošetření jak v terénu a rovněž i v laboratorním prostředí.
Výstupy z učení
Cílem kurzu je seznámení posluchačů s konzervátorskými postupy používanými při ošetření archeologického materiálu a vývojem jejich inovací během posledních desetiletí k vývoji moderních postupů při ochraně kulturního dědictví. Posluchači budou seznámeni s jednotlivými materiálovými skupinami a postupy jejich ošetření jak v terénu a rovněž i v laboratorním prostředí.
Osnova
  • 1. Základní terminologie archeologie a konzervování-restaurování 2. Konzervace archeologické keramiky 3. Konzervace archeologického skla 4. Konzervace kamene a ostatních stavebních materiálů v archeologii 5. Konzervace barevných kovů v archeologii 6. Konzervace drahých kovů v archeologii 7. Konzervace archeologických želez 8. Konzervace usní z archeologických nálezů 9. Konzervace vodou nasyceného dřeva v archeologii 10. Konzervace ostatních organických materiálů v archeologii 11. Obalové materiály pro archeologické nálezy 12. Depozitární režim archeologických nálezů
Literatura
  • zadává učitel během přednášky
Výukové metody
přednášky, exkurze
Metody hodnocení
)stní zkouška, kolokvium
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/C9640