CD301 Oborový seminář III

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (cvičící)
prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Zdeněk Spáčil, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Richard Ševčík, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc. (cvičící)
Mgr. Jakub Švenda, PhD. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
CD201 Oborový seminář II
Studium oboru chemie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
V rámci tohoto semináře studenti doktorského studia pravidelně prezentují výsledky své disertační práce s cílem zlepšit své prezentační schopnosti a seznámit se s výsledky výzkumu ostatních studentů, pracovníků fakulty a zvaných domácích a zahraničních hostů.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu studenti: -budou schopni připravit krátkou přednášku v prezentačním programu (Powerpoint nebo obdobném) na téma své disertační práce; -budou umět presentovat přednášku v anglickém jazyce; -budou schopni odpovídat na dotazy posluchačů k tématu přednášky;
Osnova
  • Probírají se aktuální témata výzkumu prováděného na fakultě v oboru chemie.
Literatura
  • KOMENSKÝ, Jan Amos. Schola ludus (Přít.) : De studii pansophici impedimentis ; Laborum scholasticorum in illustri patakino gymnasio continuatio ; Vydání spisu Fortiova a Erasmova ; Fortius redivivus ; Praecepta morum ; Leges scholae bene ordinatae ; Schola ludus ; Coronis. info
Výukové metody
Přednáška studentů pro posluchače následovaná diskuzí
Metody hodnocení
Zápočet.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Pro informace o předmětu kontaktujte garanty jednotlivých oborů.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022.