CD801 Oborový seminář VIII

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Zdeněk Spáčil, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Richard Ševčík, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc. (cvičící)
Mgr. Jakub Švenda, PhD. (cvičící)
Mgr. Iva Benešová, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
CD501 Oborový seminář V
Studium oboru chemie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
V rámci tohoto semináře studenti doktorského studia pravidelně prezentují výsledky své disertační práce s cílem zlepšit své prezentační schopnosti a seznámit se s výsledky výzkumu ostatních studentů, pracovníků fakulty a zvaných domácích a zahraničních hostů.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu studenti: -budou schopni připravit krátkou přednášku v prezentačním programu (Powerpoint nebo obdobném) na téma své disertační práce; -budou umět presentovat přednášku v anglickém jazyce; -budou schopni odpovídat na dotazy posluchačů k tématu přednášky;
Osnova
  • Probírají se aktuální témata výzkumu prováděného na fakultě v oboru Chemie.
Literatura
  • KOMENSKÝ, Jan Amos. Schola ludus (Přít.) : De studii pansophici impedimentis ; Laborum scholasticorum in illustri patakino gymnasio continuatio ; Vydání spisu Fortiova a Erasmova ; Fortius redivivus ; Praecepta morum ; Leges scholae bene ordinatae ; Schola ludus ; Coronis. info
Výukové metody
Přednáška studentů pro posluchače následovaná diskuzí
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Pro informace o předmětu kontaktujte garanty jednotlivých oborů.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2020/CD801