EN

PřF:CG200 Oborový seminář BGP II - Informace o předmětu

CG200 Oborový seminář BGP II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Miloslava Fojtová, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Jan Havliš, Dr. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 13:00–14:50 A2-211
Předpoklady
Pro studenty 1. ročníku magisterského studia programu Biochemie, obor Geonomika a proteomika (Biochemie genomů a proteomů)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
hlavní cíle semináře: i) základy prezentování výsledků vědecké práce - ústní i písemná ii) praktické základy vědecké práce na konkrétních zadáních DP iii) porozumění odbornému textu v jazyce anglickém
Výstupy z učení
na konci tohoto kurzu bude student schopen:
prezentovat své výsledky i odborná témata v českém jazyce
zvládnout základy kritického a vědeckého myšlení
pracovat se základními etickými principy vědecké práce.
Osnova
  • ústní prezentace studentů (min 3 na osobu), diskuze na dané téma, písemná cvičení (min 1 na osobu)
Literatura
    doporučená literatura
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
teoretická i praktická výuka, individuální i kolektivní zadání
Metody hodnocení
zpracování ústních i písemných prací, účast na práci v semináři; zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/CG200