CZBMCL Státní závěrečná bakalářská zkouška v oboru Analytický chemik - manažer chemické laboratoře

Faculty of Science
Autumn 2011
Extent and Intensity
0/0. Type of Completion: -.
Teacher(s)
RNDr. Marta Farková, CSc. (lecturer)
prof. Ing. Vratislav Chromý, CSc. (lecturer)
prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc. (lecturer)
prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D. (lecturer)
doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (lecturer)
doc. RNDr. Pavel Pazdera, CSc. (lecturer)
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (lecturer)
prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D. (lecturer)
doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.
Department of Chemistry - Chemistry Section - Faculty of Science
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught only once.
Information on the per-term frequency of the course: 15. 6. 2009, 9:00.
The course is also listed under the following terms Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, spring 2012 - acreditation, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2011, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2011/CZBMCL