E0360 Sociální epidemiologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Martin Bobák, M.Sc., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hynek Pikhart, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 1. 3. až Pá 14. 5. Pá 11:00–12:50 D29/252-RCX1
Předpoklady
E0350 Epidemiologie
Předmět podává úvod do sociální epidemiologie a populačního zdraví, není proto nutné předchozí absolvování jiného přemětu. Znalosti epidemiologie (v rozsahu předmětu E0350) jsou však značnou výhodou a usnadňují pochopení obsahu přednášek.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s vlivem socioekonomických faktorů a sociálního prostředí na lidské zdraví a přestavit nejdůležitější sociální determinanty zdraví.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- definovat sociální determinanty zdraví
- vysvětlit hlavní indikátory socioekonomické pozice
- vysvětlit hlavní psychosociální faktory ovlivnující zdraví
- rozumět mechanismům, včetně řetězců přičin, spojujícím sociální faktory a zdraví
- zhodnotit důležitost sociálních nerovností pro zdraví populace
- vysvětlit globální nerovnosti ve zdravotním stavu a jejich hlavní příciny
- rozumět významu sociálních determinant zdraví pro určování zdravotní a sociální politiky
Osnova
 • 1. Úvod do sociální epidemiologie a populačního zdraví
 • 2. Socioeconomická pozice a zdraví
 • 3. Psychosociální faktory v pracovním prostředí a zdraví
 • 4. Měření populačního zdraví / relativní vs. absolutní rozdíly ve zdravotním stavu
 • 5. Individuální vs. skupinové expozice
 • 6. Determinanty zdraví v dětství a adolescenci
 • 7. Determinanty zdraví v průběhu života (life-course)
 • 8. Dlouhodobé změny a sekulární trendy ve zdravotním stavu
 • 9. Mechanismy sociálních vlivů na zdraví
 • 10. Společenská transformace ve střední a východní Evropě a její vliv na zdraví
Literatura
  doporučená literatura
 • Bartley M. Health Inequality: An Introduction to Concepts, Theories and Methods” 2nd Ed. 2017. Polity Press, Cambridge, UK.
 • Social determinants of health. The solid facts. 2nd ed. R. Wilkinson & M. Marmot (eds.) WHO, Who Regional Office for Europe. 2003. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/98438/e81384.pdf
  neurčeno
 • Commission on Social Determinants of Health (CSDH). Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health. Final Report of the CSDH. Geneva, WHO 2008. http://www.who.int/social_determinants/thecommission/final
 • BARTLEY, Mel. Health inequality : an introduction to theorie, concepts and methods. 1st pub. Cambridge: Polity Press, 2004. viii, 208. ISBN 0745627803. info
Výukové metody
Výuka je realizována formou přednášek a interaktivních seminářů, s důrazem na porozumění základním konceptům, mechanismům a souvislostem. Studenti jsou často dotazováni na probíraná témata a pracují s modelovými úlohami.
Metody hodnocení
Návštěva přednášek není povinná, ale silně doporučená pro porozumnění probíraným tématům. Během výuky jsou studenti ústně dotazování na již probrané učivo. Závěrečné hodnocení (na konci semestru) je provedno formou písemné zkoušky. Jedná se o krátké písemné odpovědi na nekolik otázek, které vyžadují stručný popis, vysvětlení či návrh řešení dotazovaného problému. Každá otázka má urcenou bodovou hodnotu, celkový součet bodů je 100. K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 50 bodů.
Informace učitele
Detailní informace budou pravidelně aktualizovány v Microsoft Teams v týmu "PřF E0360 Sociální epidemiologie (jaro 2021)".
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/E0360