E2020 Soft-skills II - Informační gramotnost

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Peter Šebej, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jakub Urík, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
E2020/1: Po 1. 3. až Pá 14. 5. Po 10:00–10:50 D29/347-RCX2, P. Šebej, J. Urík
E2020/2: Po 1. 3. až Pá 14. 5. Po 11:00–11:50 D29/347-RCX2, P. Šebej, J. Urík
E2020/3: Po 1. 3. až Pá 14. 5. Út 15:00–15:50 D29/347-RCX2, P. Šebej, J. Urík
Předpoklady
Tento předmět nemá žádne specifické předpoklady kromě absolvování střední školy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představení a širší diskuse zdrojů informací; naučit se přežít v informační džungli současného světa zejm. odborných informací. Představit a diskutovat o tématech jako citační nástroje, peer-review proces, legacy a predátorské a jiné časopisy; práce s literaturou obecně.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti schopni:
- orientovat se v odborné literatuře;
- vyhledávat relevantní informace;
- orientovat se v odborných databázích;
- tvořit si vlastní knihovny referencí a využivat je při vlastní práci.
Osnova
 • 1. Zdroje chemických, biologických, biochemických a jiných environmentálně relevantních informací. Primární, sekundární a terciární literatura. Typy dokumentů. Obecná strategie rešerše.
 • 2. Produkty ISI. Current Contents, Scientific Citation Index. Scientometrie, IF, h. Citační analýza. Seznámení s Web of Science a Scopusem.
 • 3. Chemické databáze. Chemical Abstracts. Členění abstract, struktura abstraktu, indexy CA. Možnosti rešerše v CA, SciFinder. PubMed, MedLine. Reaxys. Databáze vlastností chemických látek.
 • 4. Odborný/vědecký článek, jeho struktura. Typy článků. Jak články číst.
 • 5. Online přístup k primárním zdrojům. Elektronické časopisy, Science direct. Patentová literatura, US a evropské patentové databáze. Jiné informační databáze: US EPA, AOP wiki.
 • 6. Vydavatelství – legacy, predátorské. Typy přístupu: placený vs. open access. Typy open access. Peer-review: proces, význam, spolehlivost.
 • 7. Citační nástroje: legacy vs. free; EndNote, Zotero, Mendeley. Získávání dokumentů z knihoven. Databáze knihoven, KUK, Aleph.
 • 8. Cite-while-write, využití citačních nástrojů při psaní dokumentů.
 • 9. Odvrácená strana open access: předstírání peer-review, SciHub, bookfi. Publikační etika.
 • 10. Samostatná rešerš.
 • 11. Zápočtové hodnocení.
Literatura
 • https://f1000research.com/articles/4-884/v1
 • Leydesdorff, L. and Milojevic, S., "Scientometrics" arXiv:1208.4566 (2013),
Výukové metody
přednáška, cvičení na počítačích, společná diskuse
Metody hodnocení
Zápočet je udělen za současné splnění všech následujících podmínek:
1) účast ve všech seminářích s možností požádat o omluvu u nejvíce dvou hodin
2) samostatné vypracování rešerše zvoleného tématu
3) samostatné vyhledání bibliografických údajů ke zvolenému článku a autorovi
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022, jaro 2023.