E4020 Soft-skills IV - Prezentační dovednosti

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/1/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Peter Šebej, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Nežiková (cvičící)
Mgr. Petra Stuchlík Fišerová (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Peter Šebej, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 14:00–14:50 D29/252-RCX1
Předpoklady
Obecné znalosti a přehled na úrovni maturity. Předchozí absolvování kurzů E1020, E2020 a E3020 nebo analogických může být výhodou. Obecný zájem o vědu je výhodou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit se nebát prezentovat a zdravě rozeznat vlastní i cizí chyby a poučit se z nich.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti schopni:
- samostatně prezentovat zvolené téma
- připravit digitální prezentaci v PowerPoint nebo podobném software
Osnova
 • Hlavním cílem předmětu je získání schopnosti prezentace odborných informací před členy akademické obce i odbornou veřejností. Vedlejším cílem pak je získání praktických znalostí v problematice hodnocení prezentací kolegů (peer-review). Tento kurz je prakticky zaměřen a měl by absolventa vhodně připravit do praxe.
 • 1. Úvod: Vzájemné představení, seznámení s podmínkami ke splnění předmětu.
 • 2.-3. Samostatná krátká prezentace libovolného tématu. Jak přednášet lépe?
 • 4. Prezentační nástroje. MS Office PowerPoint, Prezi, pdf. Jak připravit prezentaci? Nejčastější chyby.
 • 5.-11. Samostatné prezentace studentů na zvolené odborné téma. Diskuse, zpětná vazba, vzájemné peer-review. Jak připravit prezentaci věcnou, stručnou, jasnou? Jak rozproudit diskusi?
 • 12. Hodnocení, diskuse o předmětu.
Literatura
 • TINKOVÁ, Eva. Rétorika, aneb, Řeč jako nástroj : praktický průvodce řečí těla a verbální komunikací. Vyd. 1. [Kralice na Hané]: Computer Media, 2010. 136 s. ISBN 9788074020742. info
 • TAUFER, Ivan, Josef KOTYK a Milan JAVŮREK. Jak psát a obhajovat závěrečnou práci : bakalářskou, diplomovou, rigorózní, habilitační. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. 40 s. ISBN 9788073951573. info
 • ALLHOFF, Dieter-W a Waltraud ALLHOFF. Rétorika a komunikace. Translated by Jana Bílková. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 198 s. ISBN 9788024722832. info
 • HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace. Translated by Iva Michňová. 7., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2008. 380 s. ISBN 9788024724232. info
 • BRADBURY, Andrew. Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2007. viii, 109. ISBN 9788025116227. info
 • WIEKE, Thomas. Rétorika v praxi : hovořit je umění, zásady působivého projevu, efektivní komunikace. Translated by Renata Pešková. 1. vyd. Čestlice: Rebo Productions, 2005. 205 s. ISBN 8072344188. info
 • MEDLÍKOVÁ, Olga. Umíte prezentovat? Odpověď zní ano! [Praha]: ICN, 2005. 100 s. ISBN 8086423115. info
 • NÖLLKE, Claudia. Umění prezentace : jak přesvědčivě, srozumitelně a působivě prezentovat. Praha: Grada, 2003. 111 s. ISBN 8024790572. info
 • MAŘÍKOVÁ, Marie. Rétorika : manuál komunikačních dovedností. 3. vyd. Praha: Professional Publishing, 2002. 152 s. ISBN 8086419312. info
 • KOHOUT, Jaroslav. Rétorika : umění mluvit a jednat s lidmi. 4. dopl. vyd. Praha: Management, 2002. 169 s. ISBN 8072610724. info
Výukové metody
úvodní přednáška, samostatná domácí příprava, prezentace (s pomocí AV techniky případně i poster), vzájemné hodnocení a diskuse
Metody hodnocení
Zápočet je udělen pouze za aktivní účast, a prezentaci na zvolené téma (2×). Podmínkou pro udělení zápočtu je též účast na minimálně 75% seminářů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.