E7341 Theory of monetary institutions

Faculty of Science
Autumn 2007
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Ing. Michal Kvasnička, Ph.D. (lecturer)
Ing. Ondřej Krčál, Ph.D. (seminar tutor)
Lydie Pravdová (assistant)
Guaranteed by
Mgr. Jaromír Beneš
Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Mgr. Jaromír Beneš
Timetable
Mon 9:20–10:05 P312
  • Timetable of Seminar Groups:
E7341/01: Thu 9:20–11:00 S308, O. Krčál
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Kurz se zabývá institucionální částí monetární ekonomie. Postupně je prozkoumán význam platebního systému a systému zprostředkování úvěrů a jeho institucionální zajištění. Důraz je přitom kladen na pochopení základních teoretických a principů vývoje tak, aby studenti byli schopni pochopit změny, ke kterým docházelo v minulosti a ke kterým dochází v současné době a bude docházet v budoucnosti. Makroekonomické aspekty monetární ekonomie nejsou v tomto předmětu pokryty – zabývá se jimi separátní předmět Monetární teorie a politika. Z důvodu omezeného rozsahu se předmět věnuje pouze otázkám relevantním pro uzavřenou ekonomiku. Mezinárodní souvislosti finančních trhů jsou zkoumány v separátních předmětech.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Úvod 2. Směna, její přínosy a problémy 3. Řešení problémů směny 4. Peníze I 5. Peníze II 6. Banka I 7. Banka II 8. Bankovní systém 9. Problémy částečně krytého bankovního systému 10. Soukromá řešení problémů částečně krytého bankovního systému 11. Centrální banka I 12. Centrální banka II 13. Státní zásahy do peněz
Literature
  • KOHN, Meir. Financial institutions and markets. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2004. xxx, 674. ISBN 0195134729. info
  • WHITE, Lawrence H. The theory of monetary institutions. 1. ed. Oxford: Blackwell, 1999. xii, 269 s. ISBN 0-631-21214-0. info
Assessment methods (in Czech)
Výuka probíhá formou samostatné přípravy a interaktivních seminářů. Zkouška je písemná.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2007/E7341