ENV010 LCA - hodnocení životního cyklu výrobků a služeb

Přírodovědecká fakulta
jaro 2013
Rozsah
1/1/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.
Vyučující
RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 13:00–14:50 A29/252-RCX1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci předmětu bude student schopen:
- obhájit význam hodnocení životního cyklu (LCA) jako metody sloužící k minimalizaci dopadů průmyslových výrob na životní prostředí
- vysvětlit, jak lze dopady na životní prostředí hodnotit a jaká je využitelnost získaných výsledků
- navrhnout, jak optimalizovat proces výroby či služby za účelem snížení jeho dopadů na životní prostředí v celém životním cyklu
- prakticky provádět jednoduchá LCA za použití programu SimaPro
- interpretovat získané výsledky a kriticky je posoudit
Osnova
 • Přednášky:
 • 1) Principy hodnocení životního cyklu výrobků a služeb, a obhájení významu LCA
 • 2) Definice cílů a rozsahu studie, funkční jednotka, inventarizace
 • 3) Hodnocení dopadů
 • 4) Kategorie dopadu (úbytek surovin, klimatické změny, lidské zdraví, kvalita ekosystémů...)
 • 5) Interpretace životního cyklu a kritické přezkoumání LCA studie
 • 6) Informační zdroje, použití LCA, softwarové pomůcky
 • Cvičení - práce s programem SimaPro
 • 7) Seznámení s programem a ukázání jeho logiky
 • 8) Založení LCA hodnocení, definice cílů a rozsahu v programu SimaPro
 • 9) Zpracování relevantních informací z databází či přímo od výrobce/producenta
 • 10) Hodnocení dopadů a jejich interpretace, různé typy vizualizace a jejich význam, vážení
 • 11) Výstupy modelování LCA
Literatura
  doporučená literatura
 • KOČÍ, Vladimír. Posuzování životního cyklu. Vyd. 1. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2009. 263 s. ISBN 9788086832425. info
 • BAUMANN, Henrikke a Anne-Marie TILLMAN. The hitch hiker's guide to LCA : an orientation in life cycle assessment methodology and application. Lund: Studentlitteratur, 2004. 543 p. ISBN 9144023642. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek s použitím Powerpointových prezentací. Studenti jsou často během přednášky tázáni na jejich znalosti, názor, či vlastní zkušenosti, a je dbán důraz především na porozumění souvislostí. Nedílnou součástí předmětu je praktické seznámení s prací se softwarem SimaPro.
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test s možností dodatečného ústního přezkoušení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2014.