F0020 Podzimní astronomický kurs

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Filip Hroch, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Zdeněk Janák (cvičící)
Mgr. Ing. arch. Petr Kurfürst, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Filip Münz, PhD. (cvičící)
Mgr. Lenka Zychová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Obvyklá znalost matematiky, fyziky a počítačů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 13 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/13, pouze zareg.: 0/13, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/13
Cíle předmětu
Seznámení s praktickou astronomií. Rozeznávání nebeských jevů, základni dovednosti s dalekohledy, noční fotografie.
Osnova
  • Sférická astronomie Hvězdná obloha a kartografie Dalekohledy, astronomické kamery. Základní astronomický software
Literatura
    doporučená literatura
  • ŠIROKÝ, Jaromír a Miroslava ŠIROKÁ. Základy astronomie v příkladech [Široký, 1977]. Vyd. 3. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977. 158 s. info
Výukové metody
Kurs je koncipován jako praktický úvod do základů pozorovací optické astronomie. V rámci kursu budou probíhat přednášky, cvičení a praktické pozorování. Absolvent bude seznámen s noční hvězdnou oblohou, sférickou astronomií, moderní pozorovací technikou a metodami zpracování dat. Přednášky, cvičení a praktická měření.
Metody hodnocení
Základem pro konečné hodnocení je pozorování vybraného astronomického jevu. Obvykle jím je nalezení Venuše za denního světla.
Navazující předměty
Informace učitele
http://integral.physics.muni.cz/~hroch/vkurs-2018.html
Předmět je vyučován v září, jeden týden před zahájením semestru. Kurs probíhá na hvězdárně ve Vyškově, kde je omezen počet míst na 13 osob. Stravování i doprava na místo jsou individuální. Podrobnosti budou sděleny e-mailem zaslaným přihlášeným účastníkům přibližně týden před zahájením kursu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020.