F0020 Podzimní astronomický kurs

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Václav Glos (cvičící)
Mgr. Filip Hroch, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. arch. Petr Kurfürst, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Filip Münz, PhD. (cvičící)
Garance
Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Obvyklá znalost matematiky, fyziky a práce s počítačem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 13 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/13, pouze zareg.: 0/13, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/13
Cíle předmětu
Seznámení s praktickou astronomií, s jevy na obloze, základní dovednosti práce s dalekohledy, noční fotografie.
Výstupy z učení
Student bude možná po absolvování předmětu schopen:
Porozumět základním principům astronomického pozorování
hledat výrazná souhvězdí, jasné planety nebo jiných výrazné objekty
pracovat s malými optickými dalekohledy, CCD kamerami a digitálním fotoaparátem,
sestavení vlastního pozorovacího programu.
Osnova
  • Sférická astronomie
  • Hvězdná obloha a kartografie
  • Dalekohledy, astronomické kamery.
  • Základní astronomický software
Literatura
  • GREEN, Robin M. Spherical astronomy. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. xiv, 520. ISBN 0521317797. info
  • SMART, W. M. Textbook on spherical astronomy. 6th ed., rev. Cambridge: Cambridge University Press, 1977. xiii, 431. ISBN 0521291801. info
  • ŠIROKÝ, Jaromír a Miroslava ŠIROKÁ. Základy astronomie v příkladech [Široký, 1977]. Vyd. 3. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977. 158 s. info
Výukové metody
Kurs je koncipován jako praktický úvod do základů pozorovací optické astronomie. V rámci kursu budou probíhat přednášky, cvičení a praktické pozorování. Absolvent bude seznámen s noční hvězdnou oblohou, sférickou astronomií, moderní pozorovací technikou a metodami zpracování dat. Přednášky, cvičení a praktická měření.
Metody hodnocení
Základem pro konečné hodnocení je pozorování vybraného astronomického jevu. Obvykle jím je nalezení Venuše za denního světla.
Navazující předměty
Informace učitele
http://integral.physics.muni.cz/~hroch/vkurs-2020.html
POZOR: V současné době není konání na podzim 2020 jisté: sledujte aktuální informace na http://integral.physics.muni.cz/~hroch/vkurs-2020.html.
Předmět je vyučován v září, jeden týden před zahájením semestru. Kurs probíhá na hvězdárně ve Vyškově, kde je omezen počet míst na max. 13 osob. Stravování i doprava na místo jsou individuální. Podrobnosti budou sděleny e-mailem zaslaným přihlášeným účastníkům přibližně týden před zahájením kursu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022.