F1140 Úvod do fyziky

Přírodovědecká fakulta
podzim 2012
Rozsah
2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc. (přednášející)
Mgr. Silvie Bernatová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Jíša (cvičící)
Mgr. Petr Klenovský, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 14:15–15:55 F2,02012
Předpoklady
NOW ( F1141 Úvod do fyziky, sem. )
zvládnutí předmětu fyzika v rozsahu učebnic pro gymnasia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Fyzika je spolehlivým základem všech přírodních věd a k jejich pochopení jsou nutné alespoň základní představy o tom jak fyzika zkoumá přírodu. Předmět je elementárním úvodem do světa fyziky a fyzikálního myšlení.
Přednášky seznámí studenty v obrysech s tím, co fyzika zkoumá, jaké metody používá a jaké jsou současné představy o světě na základě fyzikálního výzkumu. Všechno je zjednodušeno tak, aby posluchači vystačili jen s jednoduchými matematickými znalostmi. Dalším cílem je zlepšení komunikace s fyziky při hledání odpovědí na principiální problémy přírodních věd.

K úspěšnému absolvování předmětu musí studenti být schopni
- vyjmenovat a vysvětlit základní metody, jichž fyzika užívá ke zkoumání okolního světa
- diskutovat současné představy o světě na základě fyzikálního výzkumu
- posoudit použitelnost jednotlivých metod v konkrétních případech hledání odpovědí na principiální problémy přírodních věd.
Osnova
  • 1. Co je to fyzika. Historie. Vztah k matematice a přírodním vědám. 2. Fyzikální poznávání. Pozorování, experiment, teorie, model. 3. Měření. Základní fyzikální veličiny, soustavy jednotek. Praktické měření. 4. Prostor, čas a pohyb. Kinematika. Dynamika. Speciální teorie relativity. 5. Síly v přírodě. Základní interakce. Pole. 6. Základní fyzikální konstanty. e,c,h... 7. Fyzikální zákony. Zákony zachování. 8. Řád a chaos. 9. Mikrosvět. Struktura hmoty. Částice. Kvantová fyzika. 10.Mezosvět. Plyny, kapaliny, pevné látky, granulární materiály. 11.Makrosvět. Vesmír.
Literatura
  • F.JKeller,W.D.Gettys,M.J.Skove:Physics, McGraw-Hill,Inc 1993,ISBM 0-07-112674-0
  • D.Halliday,R.Resnick,J.Walker:Fyzika, VUT v Brně,ISBM 80-214-1868-0
Výukové metody
Přednáška je doplněna obrazovým materiálem.
Metody hodnocení
Přednáška je zakončena písemnou a ústní zkouškou.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2020.