F1421 Základní matematické metody ve Fyzice 1

Přírodovědecká fakulta
podzim 2001
Rozsah
3/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Franz Hinterleitner, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D.
Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Franz Hinterleitner, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Funkce jedné proměnné, graf, spojitost, definice derivace, výpočet derivace elementárních funkcí, pravidla pro složené funkce, vyšší derivace, Taylorův rozvoj, l'Hospitalovo pravidlo; primitivní funkce, Riemannův integrál, substituce, integrace per partes, integrování racionálních funkcí; vybrané obyčejné diferenciální rovnice, separace proměnných, lineární diferenciální rovnice prvního a druhého řádu, rozpad jáder, harmonický oscilator; definice křivkek, parametrisace, křivkový integrál, délka křivky, práce podél křivky; skalární funkce dvou a tří proměnných, derivace v určitém směru, parciální derivace, gradient, úplný diferenciál, existence potenciálu; dvojný integrál, plošní obsah, polární souřadnice, funkcionální determinant; trojný integral, válcové a kulové souřadnice, hmotnost, těžiště, moment setrvačnosti
Osnova
  • Funkce jedné proměnné, graf, spojitost, definice derivace, výpočet derivace elementárních funkcí, pravidla pro složené funkce, vyšší derivace, Taylorův rozvoj, l'Hospitalovo pravidlo; primitivní funkce, Riemannův integrál, substituce, integrace per partes, integrování racionálních funkcí; vybrané obyčejné diferenciální rovnice, separace proměnných, lineární diferenciální rovnice prvního a druhého řádu, rozpad jáder, harmonický oscilator; definice křivkek, parametrisace, křivkový integrál, délka křivky, práce podél křivky; skalární funkce dvou a tří proměnných, derivace v určitém směru, parciální derivace, gradient, úplný diferenciál, existence potenciálu; dvojný integrál, plošní obsah, polární souřadnice, funkcionální determinant; trojný integral, válcové a kulové souřadnice, hmotnost, těžiště, moment setrvačnosti
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.