F1460 Manažerské praktikum

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
Bc. Roman Szomolai (cvičící)
Garance
prof. RNDr. David Trunec, CSc.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Roman Szomolai
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 18:00–19:50 J4
Předpoklady
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Zaměřujeme se na dvě klíčové oblasti dovedností: 1. Self-management - budeme pracovat na lepším (efektivnějším a příjemnějším) zvládání vlastního workflow, lepší orientace v úkolech, zvládání prokrastinace, základy vedení vlastních projektů, např. diplomové práce. 2. Leadership v konverzacích (a vedení porad) - efektivní zvládání rozhovorů či skupinových diskusí, základy koučování a facilitace Můžete očekávat zlepšení v obou těchto oblastech a především lépe poznáte sami sebe. Z pohledu měřitelných kritérií: 1. student bude znát GTD, ZTD a několik dalších metod zvládání vlastního workflow a bude schopen si z nich vybrat relevantní prvky pro vlastní kontext. 2. student se seznámí se základními nástroji projektového řízení (work breakdown structure, Gantův diagram atd.) 3. student se naučí základní cvičení pro naslouchání 4. student se naučí základní koučovací postupy kladení otázek a podpory podřízeného/kolegy 5. student se naučí a pokusí aplikovat několik prvků facilitace diskuse (tracking, Bystand roles atd.)
Výstupy z učení
1. Student se bude orientovat v základních technikách práce v týmu a vedení pracovních schůzek. 2. Student si vyzkouší a aplikuje základní techniky aktivního naslouchání 3. Student se naučí několik základních technik facilitace dialogu a bude obeznámen se základními technikami koučování.
Osnova
 • Time management: Control Panel - Akce, Projekty, Oblasti zodpovědnosti
 • Cvičení: Dyádová práce pro naslouchání
 • Princip napětí mezi vizí a realitou
 • koučovací postup FEELING
 • Plánování projektů a produktový rozklad
Literatura
 • PLAMÍNEK, Jiří. Tajemství motivace : jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 127 s. ISBN 9788024719917. info
 • PLAMÍNEK, Jiří. Vedení porad : jak dosáhnout maximálního výsledku s minimem lidí, času a energie. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 105 s. ISBN 9788024720739. info
 • PLAMÍNEK, Jiří. Sebeřízení : praktický atlas managementu cílů, času a stresu. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 182 s. ISBN 8024706717. info
 • PLAMÍNEK, Jiří. Vedení lidí, týmů a firem : praktický atlas managementu. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 151 s. ISBN 80-247-0403-X. info
 • ALLEN, David. Getting things done : the art of stress-free productivity. New York, N.Y.: Penguin books, 2001. xiv, 267. ISBN 0670899240. info
Výukové metody
Učení se pomocí vlastní zkušenosti, aktivity, a jejich následného rozbor.
Metody hodnocení
Podmínkou k zápočtu je úspěšné zpracování osobních projektů
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/F1460