F1520 Zajímavá fyzika

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Bartoš, PhD. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D.
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 11:00–12:50 A,01026, Po 11:00–12:50 A,01026
Předpoklady
Zájem o pozorování fyzikálních jevů v každodenním životě a schopnost o nich přemýšlet
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět Zajímavá fyzika je zaměřen na pozorování fyzikálních jevů z každodenního života a na zajímavé fyzikální experimenty. Důraz je kladen na názornost ve vysvětlení pozorovaných jevů a na jejich experimentální demonstraci.
Hlavní cíle kurzu jsou: vzbuzení zájmu studentů o pozorování a interpretaci zajímavých fyzikálních jevů každodenního života, inspirace a motivace pro pohled na svět kolem nás fyzikálníma očima.
Osnova
 • Osnova předmětu není pevná, ale neustále se obměňuje, během let jsou zařazována nová témata. Probírané jevy spadají do nejrůznějších oblastí fyziky - do mechaniky, akustiky, termodynamiky, optiky, elektromagnetismu, mechaniky kontinua atd. Z probíraných témat vybíráme následující:
 • Mechanika, kterou používáme každý den (např. jízda na kole a balancování)
 • Tenzor napětí a deformace ilustrovaný zajímavým způsobem pomocí mrkve
 • Jak funguje odrazové sklíčko a další optické přístroje
 • Jak porozumět chování rotujících těles, např. dřevěného kvádru či krabice mléka
 • Mýdlové bubliny (jak vznikají, kde se bere jejich barevnost atd., zajímavé experimenty s nimi)
 • Atmosférická optika (zrcadlení, fata morgana, proč je obloha modrá, duha a halové jevy)
 • Fyzika počasí
 • Slapové jevy
 • Víry (čím je dán směr otáčení víru ve vaně, vírové prstence)
 • Povrchové napětí, jeho projevy a aplikace
 • Teorie podobnosti (jak bychom vnímali svět, kdybychom byli 100x menší atd.)
 • Interference a difrakce kolem nás
 • Fyzika v kuchyni
 • Magnetismus a jeho aplikace
 • Elektrostatika
Literatura
 • Perelman, Zajímavá fyzika
 • BLOOMFIELD, Louis. How things work : the physics of everyday life. 3rd ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2006. xiv, 561. ISBN 047146886X. info
 • J. Walker, The Flying Circus of Physics
 • JEFFERS, Fred. Mondo magnets : 40 attractive (and repulsive) devices & demonstrations. Chicago, Ill.: Chicago Review Press, 2007. vi, 152. ISBN 9781556526305. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášky, přičemž je kladen důraz na interakci studentů s učitelem a na vzájemnou diskusi o probíraných fyzikálních jevech. Tyto jevy jsou ilustrovány četnými experimenty.
Metody hodnocení
Pro úspěšné absolvování předmětu je nutná alespoň 75% účast na přednáškách. Předmět je zakončen kolokviem, které je vlastně ústní zkouškou. Student musí prokázat porozumění jevům, které byly v předmětu probírány, a schopnost o nich samostatně uvažovat.
Informace učitele
http://www.physics.muni.cz/~tomtyc/zajfyz.html
Poznámka pro studenty kombinované formy studia: zápis předmětu vám nedoporučujeme, protože účast na přednáškách je pro jeho ukončení nutná. Pouze u studentů, kteří by se mohli účastnit, je zápis možný.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.