F2090 Fyzika pro chemiky II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2010
Rozsah
3/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Václav Holý, CSc. (přednášející)
Mgr. Petr Klenovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vlastimil Křápek, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Václav Holý, CSc.
Rozvrh
Po 13:00–15:50 F2,02012
Předpoklady
! F2120 Fyzika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Základní kurz fyziky pro chemiky, druhá část. Kurz je věnován optice, základům kvantové teorie a základům fyziky pevných látek. Důraz je kladen na partie potřebné pro studium fyzikální chemie, fyzikálních měřicích metod a kvantové chemie.

Hlavním cílem předmětu je umožnit studentům chemie
- popsat a vysvětlit vybrané základní fyzikální principy
- aplikovat tyto principy při studiu fyzikální chemie, fyzikálních měřicích metod a kvantové chemie.
Osnova
  • I. Elektromagnetické vlny a optika
  • I.1. Elektromagnetické vlny I.2. Polarizace vlnění I.3. Odraz a lom světla I.4. Optické zobrazení - zrcadla I.5. Optické zobrazení - čočky I.6. Soustavy dvou čoček I.7. Základy fyzikální optiky - interference vlnění I.8. Interference vln na tenké vrstvě I.9. Difrakce na otvoru I.10. Difrakce na mřížce
  • II. Elementy kvantové fyziky
  • II.1. Kvantový popis světla II.2. Bohrův model atomu II.3. De Broglieho vlny II.4. Základy kvantové mechaniky v 1 dimenzi II.5. Základy formální kvantové teorie II.6. Základy kvantové mechaniky ve 3 dimenzích II.7. Atomy
  • III.Základy fyziky tuhých látek
  • III.1. Vazby v tuhých látkách III.2. Elektrony v kovu III.3. Pásová teorie III.4. Polovodičové prvky III.5. Magnetické vlastnosti tuhých látek III.6. Supravodivost
Literatura
  • SERWAY, Raymond A., Clement J. MOSES a Curt A. MOYER. Modern physics. 2nd ed. Australia: Brooks/Cole, 1997. xxiii, 666. ISBN 0-03-001547-2. info
  • HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika : vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Edited by Petr Dub, Translated by Jana Musilová - Jan Obdržálek. Vyd. 1. V Brně: Vysoké učení technické, 2000. xvi, 328. ISBN 8071962147. info
  • KITTEL, Charles. Úvod do fyziky pevných látek : Introduction to solid state physics (Orig.). 1. vyd. Praha: Academia, 1985. 598 s. info
  • http://www.rwc.uc.edu/koehler/biophys/text.html
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
písemná zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.