F2091 Fyzika pro chemiky II, seminář

Přírodovědecká fakulta
jaro 2011
Rozsah
0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Silvie Bernatová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Klenovský, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Mgr. Arnošt Mládek, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
F2091/01: Čt 12:00–12:50 F2,02012, A. Mládek
F2091/02: Po 9:00–9:50 F1,01014, P. Mikulík
F2091/03: Čt 13:00–13:50 F2,02012, P. Klenovský
F2091/04: Út 9:00–9:50 F3,03015, S. Bernatová
F2091/05: Út 10:00–10:50 F2,02012, S. Bernatová
Předpoklady
Matematika na středoškolské úrovni.
Fyzika pro chemiky I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je umožnit studentům
- řešit základní úlohy z optiky, kvantové fyziky a fyziky pevných látek.
Osnova
  • Seminář k přednášce F2090.
  • Osnova shodná s přednáškou.
Literatura
  • HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika, část 4, Elektromagnetické vlny - Optika - Relativita. 1. vyd. Brno, Praha: Vutium, Prometheus, 2000. ISBN 80-214-1868-0. info
  • HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika, část 5, Moderní fyzika. 1. vyd. Brno, Praha: Vutium, Prometheus, 2001. ISBN 80-214-1868-0. info
Výukové metody
cvičení s aktivní účastí studentů, prezentace připravených řešení zadaných příkladů
Metody hodnocení
V průběhu semestru se píší 3 testy.
Podmínkou k udělění zápočtu je aktivní účast v semináři (70%, předvedení zadaných úloh) a odpovídající výsledky testů (50%).
Informace učitele
http://www.physics.muni.cz/~holy/

Náhradní způsob splnění podmínek - opravná písemka.
Zápočet z tohoto předmětu je nutný pro podání přihlášky ke zkoušce z předmětu F2090.
V průběhu semináře student spočítá několik základních úloh z optiky, kvantové fyziky a fyziky pevných látek.
Úlohy jsou vybrány tak, aby pomohly posluchači nahlédnout základy fyziky a aby snížily obavy z výpočtů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.