F2180 Fyzikální praktikum 1

Přírodovědecká fakulta
jaro 2013
Rozsah
0/3/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr. (cvičící)
doc. RNDr. Antonín Brablec, CSc. (cvičící)
Mgr. Martin Čermák, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Michal Černý (cvičící)
Mgr. Jana Jurmanová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lukáš Kelar (cvičící)
Mgr. Peter Klein, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Pavel Konečný, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Zdeněk Navrátil, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Luboš Poláček (cvičící)
Mgr. Ondřej Přibyla (cvičící)
Mgr. Zbyněk Voráč, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lukáš Zábranský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radek Žemlička, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
F2180/01: Pá 11:00–13:50 02014, P. Konečný
F2180/02: Pá 14:00–16:50 02014, P. Konečný
F2180/04: Čt 13:00–15:50 02014, Z. Navrátil
F2180/05: St 16:00–18:50 02014, Z. Voráč
F2180/06: Po 16:00–18:50 02014, Z. Voráč
F2180/07: Út 11:00–13:50 02014, A. Brablec
F2180/08: St 13:00–15:50 02014, O. Přibyla
Předpoklady
Mechanika a termika v rozsahu úvodní přednášky kurzu obecné fyziky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Absolvováním předmětu student získá tyto dovednosti:
Měření základních fyzikální eličin z mechaniky, termiky a elektřiny.
Vyhodnocení měření včetně zpracování chyb.
Tvorba písemného protokolu.
Osnova
  • 1. Úvod. Organizace práce v praktiku, příprava měření a protokol o měření. Bezpečnost práce v laboratoři. Zpracování měření a stanovení chyby (interval spolehlivosti). 2. Stanovení měrné hmotnosti válečku - frontální úloha. 3. Stanovení odporu rezistoru - frontální úloha. 4. Měření hustoty, viskozity a povrchového napětí kapalin. 5. Měření místního tíhového zrychlení - reverzní kyvadlo. 6. Měření modulu pružnosti, Elektrický kalorimetr, příprava. 7. Elektrický kalorimetr, měření. 8. Měření Poissonovy konstanty vzduchu. 9. Měření teploty. 10. Měření elektrického napětí a proudu. 11. Tepelná vodivost, příprava. 12. Tepelná vodivost, měření.
Literatura
  • PÁNEK, Petr. Úvod do fyzikálních měření. Brno: skripta PřF MU, 2001. info
  • BROŽ, Jaromír. Základy fyzikálních měření. Sv. 1. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 669 s. info
  • NOVÁK, M. a kol. Fyzikální praktikum 1. Brno, 1982. info
Výukové metody
Laboratorní cvičení.
Metody hodnocení
Podmínkou zápočtu je naměření všech úloh a odevzdání všech protokolů. Podmínkou připuštění k měření je úspěšné složení (60 %) písemného testu z teorie chyb měření ve třetím týdnu semestru v rozsahu látky prvních dvou vyučovacích bloků a úspěšné vyřešení (60 %) odpovědníků před každou hodinou (s výjimkou úvodní hodiny).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.