F2210 Fyzikální praktikum pro nefyzikální obory

Přírodovědecká fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/0/3. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr. (cvičící)
Mgr. Jana Jurmanová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ondřej Jašek, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Pavel Konečný, CSc. (cvičící)
Mgr. Martina Mrkvičková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Zdeněk Navrátil, Ph.D. (cvičící)
Mgr. David Pavliňák, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Luboš Poláček (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Slavíček, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
F2210/01: Po 20. 2. až Po 22. 5. St 13:00–15:50 02014, J. Jurmanová, L. Poláček
F2210/02: Po 20. 2. až Po 22. 5. St 17:00–19:50 02014, Z. Navrátil
F2210/03: Po 20. 2. až Po 22. 5. Pá 8:00–10:50 02014, P. Konečný
F2210/04: Po 20. 2. až Po 22. 5. Út 13:00–15:50 02014, Z. Bochníček, M. Mrkvičková
Předpoklady
Doporučuje se základní znalost fyziky v rozsahu jednosemestrální přednášky z fyziky (např. F1240 Fyzika pro chemiky I, VB005 Panorama fyziky I, F2120 Fyzika apod.).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Absolvováním předmětu student získá tyto dovednosti:
Měření základních fyzikální veličin z mechaniky, termiky, elektřiny a optiky.
Vyhodnocení měření včetně zpracování chyb.
Osnova
  • 1. Úvodní hodina. 2. Infračervené a ultrafialové záření – frontální úloha. 3. Vlastnosti elektrických přístrojů. 4. Automatizace měření, měření se systémem ISES. 5. Zpracování měření – frontální úloha. 6. Měření teploty. 7. Tepelné vlastnosti vody. 8. Absorpce a emise světla. 9. Vakuum. 10. Vlastnosti kapalin. 11. Magnetismus. 12. Zrak.
Literatura
  • PÁNEK, Petr. Úvod do fyzikálních měření. Brno: skripta PřF MU, 2001. info
  • ŠŤASTNÝ, František. Fyzikální praktikum pro posluchače nefyzikálních oborů. 1. vyd. Brno: Rektorát UJEP, 1986. 102 s. info
Výukové metody
Laboratorní cvičení.
Metody hodnocení
Podmínkou zápočtu je naměření všech úloh a vedení laboratorního deníku.
Informace učitele
http://www.physics.muni.cz/kof/index.php?clanek=vyuka
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.