F2422 Základní matematické metody ve Fyzice 2

Přírodovědecká fakulta
jaro 2002
Rozsah
2/1. 4 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Franz Hinterleitner, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D.
Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Franz Hinterleitner, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základy vektorové analýzy: vektorové funkce v R^3, definice divergence, rotace, Laplaceova operátoru, pojem tenzoru, identity pro operátory vektorové analýzy; orientované integrační obory a jejich orientované okraje, integralní věty: Gaussova, Greeneova, Stokesova věta; jednoduché příklady Hamiltonových-Jacobiho diferenciálních rovnic, součtový ansatz k separaci proměnných; přehled o lineárních parciálních diferenciálních rovnic druheho řadu, součinový ansatz, příklady: jednorozměrné vedení tepla, jednorozměrná vlnová rovnice, Poissonova rovnice, Keplerův problém; metoda řešení diferenciálních rovnic pomoci Greenovy funkce.
Osnova
  • Základy vektorové analýzy: vektorové funkce v R^3, definice divergence, rotace, Laplaceova operátoru, pojem tenzoru, identity pro operátory vektorové analýzy; orientované integrační obory a jejich orientované okraje, integralní věty: Gaussova, Greeneova, Stokesova věta; jednoduché příklady Hamiltonových-Jacobiho diferenciálních rovnic, součtový ansatz k separaci proměnných; přehled o lineárních parciálních diferenciálních rovnic druheho řadu, součinový ansatz, příklady: jednorozměrné vedení tepla, jednorozměrná vlnová rovnice, Poissonova rovnice, Keplerův problém; metoda řešení diferenciálních rovnic pomoci Greenovy funkce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.