F2452 Inspiratorium pro učitele 2

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marek Boček (cvičící)
Bc. Roman Szomolai (cvičící)
Mgr. Hana Vrtalová (cvičící)
Garance
prof. RNDr. David Trunec, CSc.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Přibyla
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
F2452/01: Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 18:00–19:50 J4, M. Boček, R. Szomolai
Předpoklady
XS020 Inspiratorium pro učitele || XS350 Práce se skup. dynamikou
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíle kurzu je seznámit studenty s různými klasickými i alternativními přístupy k procesu učení a procesu učení se a inspirovat k experimentování s nimi. (především experience-based learning/teaching)
Osnova
  • Obsah jednotlivých lekcí bude záviset na konkrétním zájmu studentů, lekce budou zčásti vedeny přímo studenty. Některá možná témata: Atmosféra ve třídě a aktivity, kterými ji lze ovlivnit; Jak zaujmout pozornost; Mimoslovní komunikace; Zpětná vazba; Verbální projev; simulační hry; diskusní hry;
Literatura
  • Fond her : 52 nejlepších her z akcí a kurzů. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007. v, 211. ISBN 9788025116753. info
  • BIGGS, John B. a Catherine So-kum TANG. Teaching for quality learning at university : what the student does. 3rd ed. Maidenhead: Open University Press, 2007. xviii, 335. ISBN 0335221262. info
  • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. Vyd. 3. Praha: Portál, 2004. 380 s. ISBN 807178978X. info
Výukové metody
výuka bude vedena formou workshopů a aktivit s následnou reflexí a zobecněním závěrů.
Metody hodnocení
Podmínkou pro úspěšné ukončení je aktivní účast v lekcích.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/F2452