F3380 Analytické metody v nanotechnologiích

Přírodovědecká fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Josef Havel, DrSc. (přednášející)
prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (přednášející)
prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 9. až Pá 15. 12. Út 11:00–12:50 A14-207
Předpoklady
Absolvování základních přednášek z fysiky, pokud možno i přednášky Alberti: Chemie pro fysiky obor_NAN_bp1_3
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The aim of the subject is to give students basic knowledge of analytical problematics concerning nano-materils; At the end of the course the student will be able: to understand and also explain necessity of analytical characteristics of nano-materials and and having overview of basic possibilities of analytical methods, their principals and applicability to chracterize nano-materials; to use infromation on analytical methods to formulate task for doing the chemical analys by specialized laboratories and specialists; to create in students basi undersatnding about fundamental possibilities of analytical chemistrz fro characterization of nano-materilas; na základě analytických výsledků předkládat odůvodněná (argumentačně promyšlená, racionální) rozhodnutí týkající se např. environmentálních dopadů a bezpečnosti práce; na základě nabytých znalostí odvodit i doporučení pro práci s neznámými materiály; interpretovat správně analztická data pro další práci na vývoji nových nano-materiálů ... ;
Osnova
  • Základní pojmy: co jsou nano-materialy, jejich klasifikace, co je nano, nano-komposity; prehled vhodnych analytickych metod;
Literatura
    doporučená literatura
  • Kellner, Robert / Mermet, Jean-Michel / Otto, Matthias / Valcarcel, Miguel / Widmer, H. Michael (eds.) Analytical Chemistry A Modern Approach to Analytical Science
  • analytical chemistry
Výukové metody
Teoretické přednášky s praktickými příklady analzs jednotlivých druhů nano-materiálů
Metody hodnocení
3 písemné testy během kursu, ústní zkouška
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/predmet/sci/podzim2011-akreditace/F3380
Pro studenty fysiky je doporučeno absolvovat nejdříve přednášku M. Alberti: chemie pro fysiky
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011 - akreditace, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019.